198 Sex Tur (Trekant)

Melodien er godt udformet i tre repriser med varieret melodik og rytmik fra reprise til reprise. 1. reprise er gradvis faldende med 16. dels triol-fanfarer, 2. reprise drejer sig om grundtonen d i treklangs-intervaller og 3. reprise har trinvise opadstræbende bevægelser afvekslende med længere toner og korte nedadgående treklangs-bevægelser. Mens melodikken i 1. rep. kan siges at være meget trinvis er 2. reprise på akkordtoner og 3. en blanding. Vl. 2 og trp. stemmerne skaber akkordklange som 8.-dels bevægelser i tertser (1. reprise) på gentagne toner.

Også i arrangementet mellem stemmerne er der skabt variation, og de enkelte stemmer læner sig sandsynligvis også op ad en traditionel stemmeføring. I 1. rep. skiftes klarinet og fløjte til at spille med på melodien i to-takts forløb. 2. rep. er karakteristisk med 2.vl.'s akkompagnerende treklangsbrydninger og 3. rep. med taktvise kommenteringer hvor der er plads i melodien (takt 2, 4 og 6). En god detalje i 1. rep. er melodiens motiv fra 1. takt, som kan siges at gå igen i takt 5 og 6. 2. vl. og kl. kommenterer kort melodien i takt 4.

Det er muligt for musikeren på de enkelte stemmer at understøtte dansens bevægelse (fx: 1. hurretrin/gang, 2. gang, 3. gang/svejtrit), men især 2.vl.'s akkompagnerende treklangsbrydninger lægger op til gang i 2. rep. En mere detaljeret gennemgang af 6-tur, 3-kant og svejtrit kan ses her (link: 6-tur, 3-kant, svejtrit).

I min udgave af partituret har jeg især i takt 5, takt 21 & 25 ændret det harmoniske billede til noget mere enkelt. Det sker at vl. 2 og trp. stemmerne ikke har samme harmoniske idé (fx henholdsvis subdominant og dominant), måske fordi komponisten ikke har anvendt et partitur, men har siddet med de enkelte stemmer foran sig, hvilket kan være mindre overskueligt.

Node: Fonden/Hæfter/14/, side 3

Partitur: Fonden/Materialer/eksempler/198partitur.pdf

Lydeksempel: Fonden/Materialer/eksempler/198MIDI.mp3