Fonden (uddrag fra Vedtægter)


1. Navn:


1.1.   Fondens navn er:


"Saugmann Bjerregaards Fond"


1.2.   Fonden er stiftet af det privatskiftede bo efter Esther Jungbloot Bjerregaard, Søndergade 21, 1. th., 8620 Kjellerup v/advokat Dorte Guldbrøn, Gravene 2, 8800 Viborg, ifølge fuldmagt.


1.3.   Fondens hjemsted er Kjellerup Kommune.

 

2. Formål:


2.1.   Fondens formål er:


at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt


at støtte unge musikere / spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer.


2.2.   Det arbejde, der ydes støtte til, skal efterfølgende dokumenteres i lyd eller skrift og videregives til fondens bestyrelse. For at sikre offentliggørelse opretter fonden en hjemme­side, hvor de arbejder, der er ydet støtte til, offentliggøres.


2.3.   Det påhviler bestyrelsen at sikre, at der i de relevante blade, medier m.v. annonceres med legatet, og samtidigt angive evt. seneste ansøgningsfrist og hvortil legatansøgningen skal fremsendes.