Fondens historie‎ > ‎

Om Fonden

Kjellerup Tidende, mandag den 1. marts, 2004

Bjerregaards penge støtter spillemænd

Kjellerups gamle musikdirektør har fået fond på 1,5 millioner kroner oprettet. Af Rasmus Viuff.

Spillemandsmusikken i he­le Danmark kan nu få lidt bedre arbejdsvilkår.

På Blicheregnens Mu­seum kunne man nemlig i går officielt åbne Saugmann Bjerregaards Fond.

Det er en fond med 1,5 millioner kroner i pengeskabet. Afkastet herfra er 75.000 kroner om året.

Det er måske ikke så me­get. Men inden for spille­mandsverdenen er det et stort beløb. Der findes fak­tisk ikke lignende mulighe­der for at få støtte, fortæller fondens formand, Bo Skjær­bæk, Thyregod.

Fonden er blevet oprettet efter, at svigerdatteren til musikdirektøren og kompo­nisten D.T.S. Bjerregaard (1852-1916), Esther Bjerre­gaard døde forrige år.

Esther Bjerregaard efterlod 1,5 millioner kroner til fonden. Men hun efterlod pengene til fonden på visse betingelser, der nu er indføjet i de to hovedformål, som fonden har:

Fonden har som formål at støtte forskningen i dansk spillemandsmusik.

Og desuden har fonden som formål at støtte spillemænd, der vil beskæftige sig med DTS Bjerregaards musik. I fondens bestyrelse sidder ud over Bo Skjær­bæk, Gertrud Weensgaard fra Fyn og Edvin Sevelsted fra Tange.

"Vi kan ikke dække løn til de mennesker, der vil be­skæftige sig med spillemandsmusik og med Bjer­regaard," siger Bo Skjær­bæk,"men vi kan støtte med hjælp til betaling af udgif­ter m.v."

Man kan i år søge midler fra fonden frem til den 1. maj. Der er uddeling af fondsmidler den 15. juni.