Fondens historie‎ > ‎

Om Esther Bjerregaard

Kjellerup Tidende, mandag den 1. marts, 2004

Den gang der også var musik ved Hinge Søbad

Esther Bjerregaard og hendes mand Bech blev mindet med mange gode historier ved sammenkomst i Thorning.

Det er de færreste, der kan huske Kjellerups musikdi­rektør, D.T.S. Bjerregaard. De fleste med minder om ham er døde nu.

Men der er rigtig mange, der fortsat kan huske hans søn Bech og dennes kone Esther, der i en lang årræk­ke drev musikskole i Hinge.

Musikskolen blev oprettet ved Hinge Søbad, hvor Bech Bjerregaard havde et sommerhus, som blev indrettet til lige dele bolig og restaurant i 1944 - det år, hvor han blev gift med Est­her Jungbloot fra Almind.

Her til Hinge cyklede børn og unge fra Vinderslev og Kjellerup de seks kilometer frem og tilbage for - for fire kroner i timen - at få soloundervisning på violin, klaver eller andre instru­menter. Esther og Bech me­strede ganske mange.

Ved sammenkomsten på Blicheregnens Museum i går i forbindelse med opret­telsen af Saugmann Bjerre­gaards Fond, fortalte Else Holm fra Vinderslev og Birthe Jensen fra Kjellerup om den gang de som unge piger fik undervisning i Hinge.

Om de mange timer med instrumenterne hos de to spændende mennesker. Om de årlige afsluttende kon­certer og om turene med Vinderslev Drengeorkester, som pigerne blev en del af - både som trommespillere og som tambourmajorer.

Midt i 1960erne døde Bechs bror Hans. Han drev musikforetningen på Søn­dergade 21 i Kjellerup og den overtog Bech og Esther. Bech Bjerregaard døde i 1970. Esther Bjerregaard fortsatte forretningen frem til 1976 og fortsatte deref­ter et liv med bolig i lejlig­heden i Kjellerup om vinteren og i huset i Hinge om sommeren.

Det var i den pensionerede Esther Bjerregaards liv, at lærer og spillemand Edvin Sevelsted tog sig mod til at træde ind. Han havde en årrække en fornemmelse af, at det ville kræve diplomati at tale med hende om mu­sik og om hendes svigerfar D.T.S. Bjerregaard.

Og vel var Esther Bjerre­gaard reserveret. Men der kom mange og lange møder og samtaler ud af Sevelsteds møde med Esther Bjerregaard. Og blandt andet bogen »Fem gange Bjer­regaard« om familien Bjer­regaards liv på Kjellerupeg­nen.

Mødet med Svelsted be­tød også, at Esther Bjerre­gaard også blev aktiv blandt spillemænd igen - ind til få måneder før sin død.

Esther Bjerregaard nåe­de inden sin død at medvir­ke til oprettelsen af en fond i sin svigerfars navn.

Og hun nåede også at opleve, at Kjellerup By hyldede hendes svigerfar ved at opkalde en plads (ved Alhu­set) efter ham og ved at opsætte en mindeplakette på Søndergade 21.