Fondens historie

Billeder fra Fondens første uddelinger af bevillinger, 2005-7.
Indvielsen af Fonden, 29. februar 2004. Program for dagen, billeder, avisartikler og taler.
Indvielsen af Bjerregaards Plads i Kjellerup, 21. august, 2000. Plakat, avisartikler og billeder.
Billedarkiv med billeder fra begivenheder i Fondens historie.