Alle uddelte og igangværende bevillinger

Status = 3 betyder at bevillingen er aktiv, Status = 4 betyder at bevillingen er afsluttet. Igangværende og afsluttede projekter kan følges under menupunktet Projekter.