Tillæg

- af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020

Der har indimellem været indlagt "gaver" til abonnenter i de udsendte hæfter, som reklame (understregede hæfter er links til billeder):

2det Hefte, 1878

På 1ste Hefte står: "Næste Hefte udgaar i December måned d. A., hvormed følger gratis et Hefte, udsat for Stryge- eller Horn-Instrumenter i indtil 5 stemmer; efter Subskribenternes eget Valg..."

3die Hefte, 1879

Tillæg til 3die Hefte Baldandse-Duetter. Tema med 12 Variationer af Anton Wrantzky. D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 1 kr.

På 2det Hefte står: "3die Hefte udgaar i Mai 1879, med hvilket der gratis medfølger 12 udmærkede Variationer for 2 Violiner."

5de Hefte, 1880

Gratis tillæg til 5te Hefte Baldandse-Duetter. Hejmats Klänge af Alf Gungl (Andante / Allegro). D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 75 øre.

På 4de Hefte står: "5te Hefte udgaar i Maj 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin."

6te Hefte, 1880

På 5te Hefte står: 6te Hefter udgaar i December 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin."

En lignende reklame-notits står på Hæfte 7 - hvorefter reklamerne holder op for en tid.

23de Hefte, 1889

Billede sandsynligvis fra Baldanse, maj 1889, 23de Hefte. I slutningen af violin 1-stemmen står: "Med 23de Hefte følger mit Fotografi til mine Abonnenter."