Jylland, uddrag

Jylland.
Uddrag fra Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, 14. hæfte, side 542-571.

Kjellerup Orkesterforening er stiftet den 1. Januar 1912 og er tilsluttet ”Dansk Musiker Forbund”. Den har samme Formaal og Virkefelt som Landets øvrige Orkesterforeninger og er af ren faglig Art. Foreningens første Formand var Fløjtenisten V. Pedersen, der efterfulgtes af Musikdirektør Nicolaj Kjær.

Kjellerup Orkester er stiftet 1933 af Musikdirektør N. Kjær. Det tæller 22 Musikere, hvoraf Hovedparten er Orkesterforeningens Medlemmer og Resten lokale Amatørmusikere. Dette Orkester virker ikke blot som koncertgivende, men tillige som musikopdragende for hele Kjellerup-Kredsen. Først da dette Orkester blev oprettet kom der et egentlige Musikliv i Byen. Ganske vist havde her tidligere boet en Musikdirektør Bjerregaard, men saa vidt vides, afholdt han ikke Koncerter, men virkede nærmest som lokal Musikdirektør inden for Foreningslivet.

Saugmann Bjerregaards elever

Harry Angelo Bugge, Pianist og Kornetist, er født den 9. Juli i Torning Vestermark som Søn af Violinist Jacob Christensen Bugge og Hustru. (Jacob Christensen Bugge, der fødtes 1. September 1885 i Mønsted, havde faaet sin musikalske uddannelse hos Musikdirektør S. Bjerregaard. Han virkede som Landsbyspillemand indtil 1932. Nr. 3 på orkesterbillede) Begyndte i 16 Aars Alderen sin egentlige Musikundervisning, er Elev af Musikdirektør N. Kjær og Pianist Knud Rasmussen i Aarhus. Spiller indtil 1932 hovedsagelig sammen med Faderen, assisteret ved flere Koncerter som Kornetist og gjort to Ture med ”Frederik den 8.” til U. S. A. Virker hovedsagelig nu indenfor det lokale Musik- og Foreningsliv.
Adresse: Knudstrup pr. Kjellerup.

Aksel Rach Hedegaard, Cellist, Saxophonist og Janitshar, er født den 24. Februar 1909 i Balle som Søn af Violinist Niels Hedegaard og Hustru Anna født Vad. Er Elev af Th. Rasmussen og Bech Bjerregaard. Begyndte 1925 som aktiv Musiker, har hovedsagelig spillet indenfor det lokale Musikliv, dels sammen med Faderen og dels under Gustav Thomsen i Silkeborg, har i flere Aar assisteret ved Joh. Jensens Koncerter i Silkeborg, og har desuden spillet som Restaurationsmusiker paa forskellige Etablissementer.
Adresse: Balle pr. Silkeborg.

Niels Hedegaard (nr. 15 på orkesterbillede), Violinist og Fløjtenist, er født den 15. September 1879 i Balle som Søn af Landmand og Murer Erik Rasmussen og Hustru Gift 1907 med Anna Vad. Har været Elev hos Musikdirektør Bjerregaard i Kjellerup og hos Musikdirektør Th. Rasmussen i Silkeborg. Har siden 1896 virket som Musiker i Viborg Amt og spillet i Musikdirektør Bjerregaards Orkester. Har siden 1925 hovedsagelig spillet sammen med Sønnen Aksel Hedegaard.
Adresse: Balle pr. Silkeborg.