Alt om . . .‎ > ‎

Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere

 - af Bo Skjærbæk, september 2016
Vor Tids Danske Musikere & Tonekunstnere, Forlaget Vort Land, København 1937, H.H. Hansens Bogtrykkeri, Fr. Alle 50, Aarhus.
Vor Tids danske Musikere & Tonekunstnere, København 1937 giver små biografier over komponister, musikere,
sangere og musikpædagoger, bl.a. ordnet topografisk.
"Bogen" udkom bl.a. i Hæfter med ca. 40 sider i hvert hæfte. Jeg har en "Bog" med hæfte 1-13 samt løse hæfter 1-14. Hæfternes sider er fortløbende nummereret - side 1 - 571
Det 14. hæfte kan opfattes som et supplementshæfte med oplysninger fra Bornholm og Landkommuner. I dette hæfte optræder oplysninger om D.T.S. Bjerregaard. Der er også korte oplysninger om musiklivet i de enkelte kommuner. I hæftet med oplysninger om musiklivet i København er en af D.T.S. Bjerregaards sønner anført, J.J.S. Bjerregaard, side 83.
Jeg bringer nogle få uddrag fra bogen med særlig henblik på D.T.S. Bjerregaard:
Omtale af D.T.S. Bjerregaard med billede
Omtale af J.J.S. Bjerregaard med billede
Omtaler af musiklivet i Kjellerup og andre personer med tilknytning til D.T.S. Bjerregaard eller Kjellerup.
I øvrigt giver bogen ved en lidt mere end overfaldisk gennembladring et billede af hvad titlen / betegnelsen Musikdirektør beskriver af beskæftigelse.