Alt om . . .‎ > ‎Tryk‎ > ‎

Eksempler

 - af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020
Eksempelgennemgang
Titlen på første violinstemmen (næsten altid melodistemmen) i
hæfte l var fra begyndelsen af "Baldanse Duetter", 1878. Den ændrer sig i hæfte 2 til "Baldandse-Duetter". Ved udgivelsen af hæfte 13 1884, er titlen "Baldandse" med stor og fed skrift. På hæfte 26 1890, antager trykkehovedet det karakteristiske kendte udseende, idet der bliver tilføjet en udsmykning bag ved titlen "Baldanse". Samtidig gøres titlen og udsmykningen mere iøjnefaldende ved at anbringe hovedparten af teksten om stemmer m.m. under en fed vandret streg. Dette ændres dog igen fra hæfte 30 1892, og igen i hæfte 32 - for, til slut fra hæfte 40, 1897, at vende tilbage til det oprindelige.
Grundformatet på hæfterne er stabilt i lange perioder (ca. 20,5 x 27 cm). Det skifter med udgivelsen af
hæfte 62 1908, (til ca. 19 x 28,5 cm) samtidig med at der igen ændres på opsætningen af trykkehovedet.
Ud over teksten om stemmer m.m. optræder der efterhånden også en reklametekst. Det kunne være 1) et medfølgende gratis hæfte for stryge- eller horn-instrumenter efter abonnentens valg (fx som annonceret på Hæfte 1, eller 2) et medfølgende gratis tillæg for violin (fx som annonceret på 5. - 7. hæfte). Fra Hæfte 10 kan der ses reklamer for D.T.S. Bjerregaards handel med instrumenter, fx "gode kraftige dandsevioliner fåes fra 25-50 kr., og til højere priser" (fx som annonceret på 10.-13. hæfte). Fra Hæfte 17 udvides instrumentreklamerne til bunden af bagsiden på melodistemmen, hvor der også optræder andre oplysninger og reklamer. Annonceringen bliver mere omfattende efterhånden (se fx hæfte 21, sidste side).
På bagsiden af Hæfte 32,
1893, første violinstemmen, er der bl.a. en reklame for musikundervisning: "Elever i musik antages for 20 Kr. første Maaned, 15 Kr. anden og 10 Kr. tredie Maaned, altsaa 45 Kr. for 3 Maaneder. Kost og Logi billigt".
Bagsidereklamerne forsvinder fra Hæfte 33. Instrumentreklamerne forsvinder fra forsiden fra Hæfte 62, men p
å Hæfte 62 & 63 optræder den samme bagside instrumentreklame undtagelsesvis nederst på alle stemmer (her
hæfte 62, bas) - hvis der er plads (den mangler i Hæfte 62, 2. violin extra). I Hæfte 64 & 65 fortsætter de, men kun på første violinstemmen - heriblandt reklame for grammofoner, caliopes, fonografer! Og stort udvalg i grammofonplader og fonografvalser!! Herefter er der ingen instrumentreklamer, hverken på forsiden eller bagsiden.
Det er flottest sat op på hæfte 65, nederst på siden,
1910, her med angivelse af telefonnummer!!!
Med
hæfte 69 1912, bliver også titlen på den første melodi og dens signatur på forsiden af hæftet trykt og fra hæfte 70 (eksemplet her er fra basstemmen) bliver alle titler og signaturer i hæftet trykt.
hæfte 2 mangler oplysninger om priser, subskriptioner og abonnementer. Inden hæfte 22 , 1888, udkommer er D.T.S. Bjerregaard flyttet fra Højbjerg pr. Rødkjær St. til Kjellerup ifølge stedsangivelsen.
Titlen på de øvrige stemmer blev i begyndelsen skrevet i hånden (i fx
hæfte 1, 2. violin), men er også trykt allerede i hæfte 7, 2. violin. Det er dog kun stemmens instrument, signatur, udgivelsestidspunkt og sted (samt den omtalte fede vandrette streg). Trykkehovedet for stemmerne følger med udviklingen i første violinstemmen, men først fra hæfte 43, bas, 1889, ses alle oplysninger som i første-violinstemmen.