Alt om . . .‎ > ‎Tryk‎ > ‎

Tillæg

 - af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020
Der har indimellem været indlagt "gaver" til abonnenter i de udsendte hæfter, som reklame:
2det Hefte, 1878
På 1ste Hefte står: "Næste Hefte udgaar i December måned d. A., hvormed følger gratis et Hefte, udsat for Stryge- eller Horn-Instrumenter i indtil 5 stemmer; efter Subskribenternes eget Valg..."
3die Hefte
, 1879
Tillæg til 3die Hefte Baldandse-Duetter. Tema med 12 Variationer af Anton Wrantzky. D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 1 kr.
På 2det Hefte står: "3die Hefte udgaar i Mai 1879, med hvilket der gratis medfølger 12 udmærkede Variationer for 2 Violiner."
5de Hefte
, 1880
Gratis tillæg til 5te Hefte Baldandse-Duetter. Hejmats Klänge af Alf Gungl (Andante / Allegro). D.T.S. Bjerregaard, Højbjerg pr. Rødkjær Station. Salgspris 75 øre.
På 4de Hefte står: "5te Hefte udgaar i Maj 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin."
6te Hefte
, 1880
På 5te Hefte står: 6te Hefter udgaar i December 1880, med hvilket følger et gratis Tillæg for Violin."
En lignende reklame-notits står på Hæfte 7 - hvorefter reklamerne holder op for en tid.
23de Hefte
, 1889
Billede sandsynligvis fra Baldanse, maj 1889, 23de Hefte. I slutningen af violin 1-stemmen står: "Med 23de Hefte følger mit Fotografi til mine Abonnenter."