Alt om . . .‎ > ‎

Signaturer

 - af Bo Skjærbæk, opdateret juni 2020
D.T.S Bjerregaard har været meget samvittighedsfuld med sine signaturer på de enkelte værker, men under indskrivningen har han ikke været nøjagtig med signaturer på de enkelte stemmer. Han har ikke holdt sig til en bestemt signatur fra begyndelsen. Måske har han været mere omhyggelig med melodistemmen end med de øvrige stemmer. Det skaber usikkerhed om oprindelsen til en del melodier og især til nogle arrangementer. Det rejser bl.a. det spændende spørgsmål: Har D.T.S. Bjerregaard benyttet andres melodier og arrangementer i sine udgivelser? Der er andre komponister repræsenteret i "Baldanse" hæfterne. Har D.T.S. Bjerregaard også benyttet deres arrangementer?
Det lader til at D.T.S. Bjerregaard har været meget omhyggelig med at anføre komponisten til de enkelte værker i 1. vl-stemmen. Således er der værker med hans egen signatur, ingen signatur eller andres signatur. I de øvrige stemmer er det meget svingende med signaturer.

Eksempler
  • Baldandse Duetter, august 1878, 1. hæfte: I 1. vl-stemmen er alle værker med signaturen S Bjerregaard, den sidste dog D T S Bjerregaard. 2. vl-stemmen mangler kun signatur på værk nr. 14 og benytter endvidere signaturen S Bj. Trp.- og T.bas-stemmerne er komplet signeret og benytter endvidere signaturen S B. Fl-stemmen er gennemsigneret og benytter endvidere signaturen Bjerregaard og S Bjerreg.
  • Baldandse-Duetter, maj 1881, 7. hæfte: I 1. vl-stemmen er alle værker undtagen 10 og 16 med signaturen S Bjerregaard, S Bj., eller S. Bjerreg. I 2. vl- og fl-stemmen har 16 derudover fået en signatur. I trp.-stemmen mangler 6 og 10 signaturer. I t.bas-stemmen mangler 10, 13 og 16. I kl-stemmen mangler 7, 10, 12. Bas-stemmen mangler signatur på 7.
  • Baldandse, december 1884, 14. hæfte: I 1. vl-stemmen er alle værker undtagen 6, 10 og 11 signeret. De øvrige stemmer er helt uden signaturer.
  • Baldandse, maj 1988, 21de hæfte: I 1. vl-stemmen er alle værker undtagen de to sidste med signaturen S B , S Bj, S Bj..... eller S Bjerregaard. 2. vl-stemmen har kun signatur på sættets andet nr. 2. vl extra-stemmen en del signaturer. Fl-stemmen har ingen signaturer. Kl-stemmen har på 10. Trp-stemmen på 7. T.bas-stemmen på 1, 7, 8 og 12. Bas-stemmen har signaturer på 1, 2, 7, 8, 11, 12 og 13! Alle numre undtagen det sidste har således i en af stemmerne signatur på!
Det skaber en lille usikkerhed om komponisten ved nogle numre. På nogle numre i den trykte baldansefortegnelse har jeg anført "D.T.S. Bjerregaard/" (tekst med skråstreg efter) hvilket betyder at signaturen ikke forekommer i 1. vl-stemmen (melodistemmen) men i en eller flere af de øvrige stemmer. Ingen signatur+ (tekst med plus efter) betyder at ingen af stemmerne har en signatur. Jeg har dog ikke set alle stemmer igennem med det formål at konstatere detaljer i signaturerne!
Omkring hæfte 68-69 er der måske stor usikkerhed om signaturernes nøjagtighed. Hæfte 67 har signaturangivelser som sædvanlig (flere numre uden signaturer er sansynligvis ikke af D.T.S. Bjerregaard). I hæfte 68, hvor alle numre i 1.vl-stemmen er signeret "S.Bj.", er mange af stemmerne helt uden signaturer, undtagen kl-stemmen, som har signaturer som sædvanlig og to signaturer i t.bas-stemmen. Hæfte 69 har kun signatur på forsidenummeret med trykket "S. Bjerregaard." (det er usædvanligt at D.T.S. Bjerregaard kun har komponeret forsidenummeret). I hæfte 70 er der signaturer på sædvanlig vis med "S. Bj." trykt over de fleste af numrene i alle stemmer. Måske har D.T.S. Bjerregaard og trykkeren ikke haft nogle klare aftaler om signaturen i denne overgangsfase.

Jeg har fundet et par eksempler på tvivl om signaturernes gyldighed.
  • Baldanse, maj 1896, 37. hæfte: 1. vl-stemmen til værket Den første Viol Sang Vals bærer ingen signatur. Den er så sansynligvis ikke komponeret af D.T.S. Bjerregaard. Flere af de øvrige stemmer bærer heller ingen signatur (bas og tenorbas) men kl-stemmen er underligt nok signeret med S Bj. Det kan være en fejl, men meget overraskende er trp.- og 2. vl.xtra-stemmerne signeret R. Förster, og som prikken over i'et er fløjtestemmen signeret med arr. R. Förster. Det er altså ikke til at vide med sikkerhed om D.T.S. Bjerregaard har komponeret melodien og om han har arrangeret værket helt eller delvist! Der er dele af arrangementet som tyder på at han ikke har gjort det hele selv (bl.a. stemmeføringen og harmonikken).
  • I hæfte 37 er nummeret Brændevin, Øl og Kaffe Polka signeret Revuen i parantes mens der i stemmerne står S Bj. Er det fordi D.T.S. Bjerregaard har arrangeret en andens melodi?
Efter denne gennemgang og indtil andet er bevist ved bare et eller gerne flere gode eksempler tror jeg dog stadig at D.T.S. Bjerregaard har komponeret og arrangeret hovedparten af de udsendte værker. D.T.S. Bjerregaard har ikke signeret de traditionelle værker (selvom han har arrangeret dem), omhyggeligt anført andre komponister, og kan således regnes for ophavsmanden til ca. 781 værker og bl.a. "Ud paa Livets Vej, Hopsa" fra 1904.