Alt om . . .‎ > ‎Orkestre‎ > ‎

Arrangementer

- af Bo Skjærbæk, red. nov. 2018
Ud fra den trykte tekst på trykkehovedet på de enkelte Baldansehæfter kan man opstille denne besætningsoversigt over udviklingen i arrangementernes omfang - fra 5 til 9 stemmer:

Hæfte nr.

År

Besætning

1

1878

2 vl, 2 trp, tenorbas.

5

1880

2 vl, fl, 2 trp, tenorbas.

8

1881

2 vl, fl, 2 trp, stryge- & tenorbas.

11

1883

2 vl, fl, kl, 2 trp,  stryge- & tenorbas.

 15 1885

2 vl, fl, kl, 2 trp,  tenorbas (baryton) og bas.

16

1885

3 vl, fl, kl, 2 trp,  tenorbas og bas.

28

1891

3 vl, bas, fl, kl, 2 trp og tenorbas.

76

1916

indeholder ikke tenorbas- men desuden en klaver-, cello- og trombonestemme

Det kan siges at hæfternes endelige udformning er fastlagt fra hæfte 16. Ændringen fra hæfte 28 er kun en ændring i trykkehovedet af rækkefølgen som stemmerne nævnes i.
Denne oversigt er umiddelbart meget god, men der mangler en del kommentarer til den. Kommentarerne opstår når man blader hæfterne igennem og studerer detaljerne. Da jeg ikke har siddet med alle stemmerne til arrangementerne mangler jeg de detaljer der derved fremkommer. Der er vedlagt en oversigt over mine kommentarer samt billeder af stemme-hæfternes øverste del, trykkehovedet. Hovedkommentarerne er:
  • Det virker som om at trompetstemmerne til de første hæfter har været trykt i et stemme-hæfte hver for sig - det tyder teksten i trykkehovedet på.
  • Fra hæfte 8 er tenor og strygebassen trykt i samme hæfte lige under hinanden, henholdsvis i G- og F-nøgle, for A- og C-stemme. Stemmerne er i hæfte 8 ens i rytmisk og melodisk udformning.
  • Teksten "Udsatte for 2 Violiner, Fløjte, Klarinet, 2 Trompeter og Bas" stammer helt tilbage fra hæfte 11. Det er denne tekst der fra hæfte 16 ændres til "3 Violiner" i stedet for "2 Violiner" og fra hæfte 28 til "3 Violiner, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Trompeter, Tenorbas". Fra hæfte 36 ændres ordet "Udsatte" til "Arrangeret". Således forbliver teksten så længe Saugmann Bjerregaard lever.
  • Der står i sæt 14 på bas-stemmen: stryge- og tenorbas. Stemmen indeholder to stemmer i to systemer. Øverst strygebasstemmen i f-nøgle og C-instrument - nederst tenorbas-stemmen i g-nøgle og for A-instrument. I hæfte 15-17 er der til tenorbas-overskriften tilføjet i parantes (Bariton). Her kunne denne lille historie slutte, men så let er det ikke. Til sæt 7 har jeg en trykt tenor-bas (i g-nøgle og A-instrument), men derudover har jeg en håndskreven stryge-bas-stemme. Denne er meget interessant af flere grunde. Den er fuld af fejl (D.T.S. Bjerregaard har måske manglet rutine). En af hans brødre spillede vist på et tidspunkt stryge-bas. Der er kun basstemme til de første 9 numre - titlen er dog skrevet til det 10. nummer.
  • Noget lignende gør sig gældende for fløjtestemmen til sæt 1 og sæt 7. Fløjtestemmen til sæt 1 er håndskreven og til sæt 7 trykt.
  • Og for klarinetstemmen, som i sæt 7 er håndskreven (for A-klarinet) og i sæt 14 trykt (for A- og Bb-klarinet - ét nr. for Bb).
  • Således er 2 violin extra-stemmen også inden sæt 16 indimellem skrevet ind i 2 violin-stemmen. Det ses så småt allerede fra hæfte 4 og i stigende grad frem mod hæfte 16.
  • Det virker således som om at D.T.S. Bjerregaard forsøgsvis har håndskrevet stemmer for de instrumenter han var mindre rutineret i, indtil han følte sig mere sikker og turde trykke (mangfoldiggøre) stemmen.
  • Værkerne "Klokkespill Polka" og "Frem igjen Galop" indeholder derudover en stemme for klokkespil, som står anført i trp. stemmen (noteret i klang, mens trp. stemmen er transponeret - ret forvirrende).