Alt om . . .‎ > ‎

Biografi

Kort biografi om D.T.S. Bjerregaard bl.a. ud fra Edvin Sevelsted: Fem gange Bjerregaard (Amtscentralen Oustruplund, ca. 1994) og oplysninger fra svigerdatteren Ester Bjerregaard. Af Bo Skjærbæk, 1999.

Ditlev Trappo Saugmand Bjerregaard blev født den 21. august 1852 på gården i Højbjerg.

For at kunne klare dagen og vejen havde han tidligt erhvervet sig et husmandssted i Højbjerg. Nogle få køer og indtægten fra salg af noder satte ham i stand til at gifte sig i 1883 med Mathilde Justesen, der var uden musikalske evner. I 1886 flyttede de til Kjellerup, hvor de til sidst flyttede ind i Søndergade nr. 21, et hus som Ditlev selv havde ladet bygge med sten fra eget teglværk. De havde ingen fast hushjælp, men på vaskedagen en vaskekone og af og til en sypige. De fik 8 børn: Kirstine, Jens, Jenny, Hans Peter Bech (kaldet Bech), Olga, Thyra, Hans og et plejebarn: Vilhelm Petersen. Bech, Jens, Hans og Olga videreuddannede sig i København, hvor Ditlev havde købt en lejlighed til dem. De fik hovedsagelig instrumentalundervisning af udøvende musikere fra Det kongelige Kapel.

Forretningen i husets kælderetage var en kombineret musik-, gave- og legetøjsforretning. Musikforretningen var meget alsidig: klaverer, engelske orgler med spejle, piccolofløjter og alle former for tilbehør, alle typer nodemateriale fra store klassiske værker til nemme små arrangementer. En af sønnerne, Hans, blev oplært i at reparere musikinstrumenter.

Ditlev gav musikundervisning. I vinterhalvåret boede udenbys elever i huset. Ditlev underviste i så godt som alle instrumenter, men hovedinstrumentet var violin. Der var et specielt øverum i kælderen, hvor også hans orkester kunne øve sig. Ditlevs orkester (på et billede fra 1910 var der 17 personer, hovedsagelig blæsere; i nekrologen fra Kjellerup står der 10-12 mand) var i slutningen af 1800-tallet det eneste større orkester mellem Silkeborg og Viborg, så det havde nok at bestille. Det spillede ofte klassisk musik og opera- og operettemusik. Til fester spillede de polka, vals, mazurka osv. og senere på aftenen Lanciers, Française, Pas de Quatre og andre turdanse. Betalingen for orkestret lå mellem 30 og 140 kr., alt efter jobbenes art og varighed (udflugt, håndværkerfest, udstilling over flere dage).

Den første viden om musik har Ditlev formodentlig fået hos en lokal spillemand. Den omfattende teoretiske viden han efterhånden opnåede, erhvervede han sig ved flittig læsning af bøger med tekster om musikteori. Han komponerede de første melodier i 1872. Han udgav den første melodisamling i 1878. Han havde på væggen et billede hængende af H.C. Lumbye.

Ditlev var en særdeles dygtig spillemand, en dygtig tekniker. Han gik rundt til jobbene (da han ikke ville lære at cykle). Han var afholdsmand men tyggede stangskrå (iflg. Ester: indtil han købte lejligheden i København til børnene).

Nodeforsendelserne (ialt 76 hæfter - omkring 900 numre, hovedsageligt arrangeret med tre violinstemmer, fløjte, klarinet, to trompetstemmer, tenorbas og kontrabas) blev skrevet med en særlig blæktype på særligt papir - et langsommeligt arbejde. Det blev trykt på Bachausens bogtrykkeri i Viborg (stentryk) og returneret i store ark. De skulle derpå falses og klippes op, så de fik hefteform. Det kunne tage 8 dage (og nætter) at færdiggøre forsendelsen af de ca. 600 kuverter. F.eks. Rebildspillemændene var blandt abonnenterne.

Ditlev døde i 1916 af bughindebetændelse efter en blindtarmsoperation.