Alt om . . .‎ > ‎Analyser, oversigt‎ > ‎

Klinkevals

- af Bo Skjærbæk, juli 2003, redigeret 2016.
I D.T.S. Bjerregaards Baldanse er der 8 værker som kan regnes for Klinke valse. Det kan være fordi titlen direkte refererer til genren, eller fordi nummeret på andre måder minder om genren.
I den vedlagte
oversigt er der angivet værkets identifikationsnummer iflg. D.T.S. Bjerregaards "Baldanse" fortegnelse af Bo Skjærbæk, værkets titel iflg. violin 1-stemmen (melodi-), dansetypeangivelsen (her klinke- eller trippe vals), udgivelsestidspunkt, evt. komponistangivelse (signatur), Baldansehæftets nr. og placering af værket i hæftet samt umiddelbare bemærkninger om værket / melodien.
I
oversigten er der sammen med de enkelte værkers titler vedlagt en melodinode (tabeller og noder åbner sig i et nyt vindue til studiebrug) og der er vedlagt en mere detaljeret oversigt over værkernes formdetaljer. De to oversigter kan også ses samlet.
For D.T.S. Bjerregaard virker det som om at betegnelsen "Kl:Vals" og "Klinke Vals" er et fedt (det staves også en enkelt gang som "Klingke"). Klarinetstemmen fra
Karens Kl. Vals og Lidt fra Fyen Klingke Vals viser samme stavemåde i stemmerne til de enkelte værker som i violin 1-stemmen, mens både fløjte- og klarinetstemmerne til "Barnepigen Klinke Vals" er stavet "Barnepigen Kl:Vals" - altså i modsætning til violin 1-stemmen.
Trippe-valsen, som er udgivet efter D.T.S. Bjerregaards død og komponeret af plejesønnen Vilhelm Petersen indeholder så mange klinke valse træk at den kan tilskrives denne type. Se fx den vedlagte
klaverstemme (det er kun det posthumt udgivene sidste hæfte som indeholder klaverstemmer). Der er ikke udgivet andre trippe valse i "Baldanse" samlingen.
Arrangementet af Svalen Kl:Vals kan ses (
side 1, side 2, side 3) og høres (mp3-fil med Jelling Spillemandslaug, MIDI som mp3-fil - med det originale arrangement). Der er redigeret nogle få steder i partituret i forhold til de originale stemmer. Arrangementet lægger op til trippevalsetrin i 1. reprise og alm. valsetrin i 2. reprise ligesom de fleste af de øvrige værker. Som det kan ses i tre af strygerstemmerne i begyndelsen af 1. reprise spilles der "pizz". Desværre angives det ikke at der spilles "arco" ved begyndelsen af 2. reprise. Men det viser at arrangementerne generelt er tænkt for strygebas, hvilket også er nævnt i de tidligste hæfter med basstemmer.
En kort og overfladisk sammenfatning af generelle træk for de implicerede værker kan give et fingerpeg om hvad D.T.S. Bjerregaard regnede for karakteristiske træk for en klinke vals, fx: 2 repriser i 3/4 takt, af 16 + 8 takters længde, violin- og baspizzicato i 1.reprise, evt. med solo for fl, kl og/eller trp. Der spilles til trippeval i 1. reprise og vals i 2. reprise.