Vildspil og nodespil

I 2011 udgav Anders Chr. N. Christensen bogen Vildspil og nodespil. Traditionel spillemandsmusik i Danmark. Indspilninger fra Dansk Folkemindesamling 1909-2009, Forlaget Kragen, København. Fonden har støttet udgivelsen af bogen.
I artiklen om Niels de Fries, Klink ved Hejnsvig, violin beskrives hvorledes D.T.S. Bjerregaards melodi Kasper Hopsa er blevet spillet.
I artiklen om Madvig Vilsen, Vesterø (Læsø), violin beskrives hvorledes D.T.S. Bjerregaards melodi En Strejkende General, Schottisch er blevet anvendt af de lokale spillemænd. Begge artikler er vedlagt (nederst på siden).

26. Hopsa, Niels de Fries, violin
Indspillet i Klink ved Hejnsvig d. 13.4.1965 af Svend Nielsen, DFS mgt. GD 1965/63:05.
Hopsaen bliver spillet med mange forsiringer. Hele melodien bliver spillet på enkelte strenge med undtagelse af tredje repetition, der har en del dobbeltgreb og spilles med springende bue.
Hopsaen er Kasper Hopsa, komponeret af musikdirektør D.T.S. Bjerregaard, Kjellerup, og publiceret i D.T.S. Bjerregaards Baldanse december 1910. Hopsaen var populær i Himmerland, og flere af spillemændene, der kom på Spillemandsmuseet i Rebild, havde hopsaen på repertoiret.

48. Den strejkende General, Rheinlænder, Madvig Vilsen, violin
Indspillet i Vesterø på Læsø i1982 af Svend Nielsen og Anders Chr. N. Christensen, DFS mgt. GD 1982/82:07.
Madvig Vilsen er den læsøspillemand, der ornamenterer musikken mest, med forslag, triller m.m., som han anvendte, når det var muligt. Ja, selv når Madvig Vilsen brugte fjerde finger på violinen, udsmykkede han tonerne med ornamenter. Begge slag i takten betones, og buestrøget er let.
Melodien er komponeret af D.T. Saugmann Bjerregaard (1852-1916) og udgivet i Bjerregaards hektograferede nodeudgivelse december 1911 som En Strejkende General, Schottisch. Saugmann Bjerregaard havde i perioden 1887-1916 i Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg en meget betydelig musikvirksomhed, hvor han virkede som musikdirektør og drev musikforlagsvirksomhed, en musikinstrumentforretning og en anerkendt musikskole.
I Bjerregaards oprindelige melodi er der et C­ stykke i D-dur, men typisk er dette gledet ud.
Den Strejkende General er et af de ikke så få eksempler på, at de hektograferede baldanse fra omkring århundredskiftet naturligt gled ind i det gamle spillemandsrepertoire på Læsø. Dog ikke uden, at læsøspillemanden satte sit helt eget præg på melodierne, som det i allerhøjeste grad er tilfældet med denne melodi. Efter at melodien indgik i læsørepertoiret, er den næsten fra en 4/4 blevet til en 2/4 melodi, punkteringerne er forsvundet, og tonale træk er kommet til: I B-stykket bruger Madvig Vilsen lav ledetone og lille terts (neutral, sænket). I syvende takt har Madvig Vilsen en opgang bestående af: lav ledetone, prim, sekund, neutral terts, kvart, kvint, stor sekst, lille septim og oktav.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Se
En pdf-fil med hele artiklen om Niels de Fries, med billede.  22. okt. 2016 10.42 Saugmann Bjerregaard
ċ

Se
En pdf-fil med hele artiklen om Madvig Vilsen, med billede.  7. okt. 2016 05.02 Saugmann Bjerregaard