Alt om . . .‎ > ‎

Afskrifter, oversigt

Der er efterhånden fremkommet mange oplysninger om D.T.S. Bjerregaards Baldanse-udgivelser betydning for spillemænd især i Midtjylland men også fra resten af Danmark.
Dem vil jeg samle under dette punkt i "Alt om Baldanse".
Eksemplerne på afskrifter er meget forskellige. Anders "Top" Andersen viser hvorledes to spillemænd, efterhånden som Baldanse Hæfterne kom frem, har afskrevet melodier. Kresten Nielsen viser hvordan en spillemand har haft adgang til "jule" hæfterne fra en periode og har afskrevet udvalgte melodier og 2. stemmer efter behov.
I forbindelse med Spillemandslauget Østjydernes Nodesamling 2003 og har Ivan Damgård også skrevet om emnet. Herunder Madvig Vilsen, der også er blevet beskrevet i Vildspil og Nodespil.

Her vises eksempler på hvorledes D.T.S. Bjerregaards melodier er afskrevet i en spillemands nodebøger.

Kresten Nielsen, Klink ved Hejnsvig

Her vises eksempler på hvorledes D.T.S. Bjerregaards melodier og violin 2. stemme er blevet brugt. Spillemandslauget Østjydernes Nodesamling 1999.

Spillemandslauget Østjydernes Nodesamling 2003:
Her fortælles om D.T.S. Bjerregaards Baldanses betydning for Madvig Wilsen, Læsø, Frederik Iversen, Vejle og Kresten Nielsen,
Klink ved Hejnsvig. Især fra afsnittet: Bjerregaard og de andre

Vildspil og nodespil

I bogen af Anders Chr. N. Christensen er en artikel om Niels de Fries, Klink ved Hejnsvig og om Madvig Vilsen, Vesterø (Læsø), der spiller melodier af D.T.S. Bjerregaard.
 

Hvis du kender til væsentlige og interessante afskrifter af D.T.S. Bjerregaards værker, som ikke er nævnt på denne side, er du meget velkommen til at underrette mig og hjælpe mig med at gøre materialet tilgængeligt.

- Bo Skjærbæk, oktober 2016