Alt om . . .

Alt om "Baldanse" 
Jeg har i årenes løb beskæftiget mig løbende med D.T.S. Bjerregaards værker. Umiddelbart bliver det ikke til noget særligt men som tiden går løber der meget vand i stranden og danner et delta af oplysninger, som måske kan inspirere til analyse og forskning.
Alt om "Baldanse" er en meget lovende titel og det kan jeg ikke leve op til. På den anden side tror jeg ikke der noget sted findes så mange oplysninger om netop dette emne.
Hvis du (kære læser) sidder inde med noget der kunne høre hjemme på denne hjemmeside under denne overskrift, Alt om "Baldanse", er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg vil meget gerne på behørig vis anføre dit materiale på en passende måde på Fonden hjemmeside, her. Det kunne måske ende op i en ansøgning fra dig til Fonden om støtte til et forskningsprojekt.
Bo Skjærbæk, maj 2014