2019


Spillemandsmusik fra Vesthimmerland

indsendt 11. jun. 2019 00.13 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 15. jun. 2019 02.45 ]

 8.000 til nodebog med spillemandsmusik fra Vesthimmerland.
 Genbevilling: Til et større hæfte med et bredt udvalg af vesthimmerlandsmaterialet, melodier og biografier omkring de kildebærende spillemænd, hentet hos efterkommere eller lokalarkiver.

Musikalsk åbent hus

indsendt 11. jun. 2019 00.09 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 15. jun. 2019 02.44 ]

 10.000 til PR og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.
 Bevilling: Til dækning af udgifter til PR og annoncering i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbent hus arrangementer i efteråret 2019 og forår 2020.
 Ansøgers korte begrundelse: Musikalsk Åbent Hus er en generering af musikalsk mangfoldighed i samspil mellem professionelle og amatører på tværs af genrer, hvor sædvanlige skel mellem udøvende og publikum er opblødt til stor inspiration for begge parter. Et ikke på forhånd planlagt tretimers musikalsk program udvikles sammen med de tilstedeværende og udfolder sig her og nu med folk i et lokalsamfund.
 Ansøgers uddybende forklaring:
Spillemandsmusikken, herunder også stykker af Bjerregaard, står stærkt ved alle Musikalsk Åbent Hus-arrangementerne. Den levende og åbne form, som er kendetegnende for folkemusikken, kommer tydeligt frem, når den kommer til udtryk side om side og til tider integreret med andre genrer.
Det er lokale aktører, nye talenter, professionelle og et aktivt medvirkende publikum, der sammen engageres på forskellig vis i arrangementet. 2- 3 professionelle musikere med erfaring i at bruge folkemusik i et utal af forskellige sammenhænge, fungerer som tovholdere, der motiverer, aktiverer og yder musikalsk assistance efter behov.
Vores erfaring er, at folkemusikken, herunder spillemandsmusikken, som vi repræsenterer, står meget stærkt, når den er i selskab med andre genrer. Der er her en enestående mulighed for at folk, som ellers ikke eller kun sjældent kommer i kontakt med den, møder folkemusikken i en særdeles levende form, helt tæt på.
 Musikalske Toveholdere: Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane.

 Ansøger og Bevillingshaver: Sofie Arlien-Søborg, Himmerlands Folkemusikskole.
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: En dokumentation for projektet kan være annoncer og omtaler, samt kvitteringer for udgifter til PR og kopiering.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Spillemands- og dansetraditioner i Vestjylland og på Salling

indsendt 11. jun. 2019 00.07 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 15. jun. 2019 02.44 ]

 6.736 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemands- og dansetraditioner.
 Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde og kopiering af relevant materiale.
 Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet indgår i registranter der bliver tilgængelige på museets hjemmeside, eller ved kontakt til arkivet.
 Ansøgers uddybende forklaring: Indsamlingen af musikalsk folkekultur i Vestjylland og på Salling, tager udgangspunkt i Spillemandskredsens historiske arkiv, der nu er en del af Rebild Folkemusikarkiv. Arkivet omfatter materiale der begrunder aktuel indsamling hos efterladte til ældre spillemænd, og materiale som beror i lokale arkiver. Det har vist sig at dokumentationen på en række spillemænd er meget mangelfuld. Måske findes der noder, enkelte breve, fotos o.l. men ikke dækkende for den enkelte. Dette arbejde bør gøres så længe der er efterkommere der kan kontaktes.

 Ansøger og Bevillingshaver:
Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets resultat: registranten.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-3 of 3