2019


Spillemandsmusik fra Vesthimmerland

indsendt 11. jun. 2019 00.13 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 22. okt. 2020 01.29 af Bo Skjærbæk ]

 8.000 til nodebog med spillemandsmusik fra Vesthimmerland.
 Genbevilling: Til et større hæfte med et bredt udvalg af vesthimmerlandsmaterialet, melodier og biografier omkring de kildebærende spillemænd, hentet hos efterkommere eller lokalarkiver.
 Fortsættes her: rapport

Musikalsk åbent hus

indsendt 11. jun. 2019 00.09 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 22. okt. 2020 01.29 af Bo Skjærbæk ]

 10.000 til PR og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.
 Bevilling: Til dækning af udgifter til PR og annoncering i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbent hus arrangementer i efteråret 2019 og forår 2020.
  Fortsættes her: rapport

Spillemands- og dansetraditioner i Vestjylland og på Salling

indsendt 11. jun. 2019 00.07 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 15. jun. 2019 02.44 ]

 6.736 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemands- og dansetraditioner.
 Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde og kopiering af relevant materiale.
 Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet indgår i registranter der bliver tilgængelige på museets hjemmeside, eller ved kontakt til arkivet.
 Ansøgers uddybende forklaring: Indsamlingen af musikalsk folkekultur i Vestjylland og på Salling, tager udgangspunkt i Spillemandskredsens historiske arkiv, der nu er en del af Rebild Folkemusikarkiv. Arkivet omfatter materiale der begrunder aktuel indsamling hos efterladte til ældre spillemænd, og materiale som beror i lokale arkiver. Det har vist sig at dokumentationen på en række spillemænd er meget mangelfuld. Måske findes der noder, enkelte breve, fotos o.l. men ikke dækkende for den enkelte. Dette arbejde bør gøres så længe der er efterkommere der kan kontaktes.

 Ansøger og Bevillingshaver:
Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets resultat: registranten.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-3 of 3