2018

Mads Hansens Kapel

indsendt 5. jun. 2018 03.25 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2018 15.11 ]

 10.000 til udgivelse af debutalbum.
  Bevilling: til produktion og udgivelse af debutalbum
  Ansøgers korte begrundelse: Vores mål er at indspille og udgive et fuldlængde album, med højdepunkterne fra orkestrets 7 timers aktive balrepertoire - arrangeret med henblik på at tryllebinde både koncertlytteren såvel som dansepublikummet.
 Ansøgers uddybende forklaring: Mads Hansens Kapel er et ungt dansk orkester, der er vokset ud af den danske folkemusiktradition. Orkestrets medlemmer er uddannet fra Skurups Folkhögskola i Sverige, og musikkonservatoriet i Esbjerg, og bindes sammen af en fælles kærlighed til fornyelsen og bevarelsen af den traditionelle danske folkemusik.
Vores mål er tostrenget
- Dels at være et stærkt og traditionsrigt balorkester der spiller dansk dansemusik for folkedansere i alle aldre, og
- Dels at udbrede de traditionelle melodier ved at arrangere dem som koncertmusik, så de kan leve blandt et yngre publikum, der ikke nødvendigvis vil komme til et folkedansebal.
Som et skridt på vejen mod dette indspillede Mads Hansens Kapel i 2017 en E.P med fem melodier – alle fra DTS Bjerregaards nodebøger. Her fik vi uvurderlig hjælp fra Saugmann Bjerregaards Fond, og vi havde ikke haft mulighed for at bringe Bjerregaards og vor egen musik frem uden denne støtte. Vores ambitioner har ikke ændret sig: Vi vil gerne udbrede dansk folkemusik til et større publikum, og derfor håber vi, at fonden endnu engang ønsker at støtte os i denne målsætning, denne gang til et fuldlængdes debutalbum.
Siden Kapellets dannelse i 2015 har vi arbejdet med indsamling af ”nye” gamle melodier. Vi har gået på jagt i gamle nodebøger, ganske som vi gjorde det med Saugmann Bjerregaards materiale til EP’en (og stadig gør), og har fundet glemte melodier som sjældent eller aldrig spilles. Dette har sammen med det mere kendte balrepertoire akkumuleret en melodibank som modsvarer omkring 7 timers aktivt balrepertoire. Heraf er der ca. 2 timers musik, som vi har gennemarrangeret til koncertbrug, og som vi har optrådt med både i Danmark og på den internationale folkemusikscene (Newcastle, Schweiz, Estland, Finland).

Ansøger og Bevillingshaver:
Emil Ringtved Nielsen
Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets Album.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Ungdomsballer

indsendt 5. jun. 2018 03.24 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2018 15.13 ]

10.250 til afholdelse af bal.
 Bevilling: Til afholdelse af traditionelle baller med orkestret Mads Hansens Kapel.
 Ansøgers korte begrundelse: Nordisk dans er et nyt initiativ, som har til formål at bringe unge og studerende sammen om dansk folkemusik og –dans. Formålet med Nordisk Dans er at skabe et levende forum for nordisk dans og musik og endvidere at udbrede kendskabet til den nordiske folkedanse- og musikkultur blandt unge.
 Ansøgers uddybende forklaring: Både i København og Århus fornemmer vi en stigende interesse for de traditionelle baldanse, og vi ønsker os nu at arrangere noget “udover det sædvanlige”; et par deciderede baller!
Ift. vores forenings formål og målgruppe er Mads Hansens Kapel det indlysende helt naturlige musikvalg anno 2018. Og da orkestrets bal-repertoire allerede består af en stor del af D.T.S Bjerregaards kompositioner føler vi selvsagt at det er helt oplagt at søge netop Saugmann Bjerregaards Fond.

Ansøger og Bevillingshaver: Adam Laugesen
Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
Dokumentation for projektets gennemførelse: Et par foromtaler af ballet, anmeldelser, og et par gode billeder fra ballet med mange dansere og af orkestret.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Floating Sofa Quartet

indsendt 5. jun. 2018 03.23 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2018 15.14 ]

10.000 til udgivelse af album.
  Bevilling: Til udgivelse og produktion af Floating Sofa Quartets album nr. to.
  Ansøgers korte begrundelse: Et album udelukkende med traditionel folkemusik fra Danmark, Finland og Sverige, for at undersøge hvad vores traditioner har tilfælles, og hvordan man gør musikken nærværende, nutidig og relevant for et bredt publikum anno 2018.
  Ansøgers uddybende forklaring: Floating Sofa Quartet er et musikalsk samarbejde mellem fire unge nordiske spillemænd og -kvinder fra hhv. Sverige, Finland, og Danmark. Et af udgangspunkterne for tilblivelsen af vores orkester er en fælles interesse og passion for traditionel spillemandsmusik. Efter en længere opstartsfase hvor orkestret primært har spillet egne/hinandens kompositioner, står vi nu et sted, hvor nysgerrigheden omkring den traditionelle musik og vores respektive musikalske traditioner er kommet i fokus, og det næste naturlige skridt for orkestret er at afsøge dette område.
Det traditionelle koncept for albummet er desuden motiveret af vores hidtidige publikums-erfaring; Overalt hvor vi har spillet har der været god interesse og respons ift. vores egne kompositioner, men i mindst lige så høj grad OGSÅ for den traditionelle musik som vi har på repertoiret.
Materialet til det nye album er til dels fundet i gamle nodebøger fra vores respektive hjemlande og -egne (fx. Rasmus Storms nodebog og Reventlows nodebog). Andre numre har vi lært direkte af andre spillemænd og -kvinder gennem vores studier og den tid vi hver især har beskæftiget os med folkemusik. Albummet vil
desuden indeholde en nyindspilning af vores eget arrangement af Saugmann Bjerregaards ”Lørdag Aften Polka”, med hvilken vi vandt Fondens Konkurrence i 2016.

 Ansøger og Bevillingshaver: Mads Kjøller Henningsen
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets Album.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Samtalebog

indsendt 5. jun. 2018 03.21 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2018 15.15 ]

10.000 til trykning af samtalebog.
 Bevilling: Til trykning af Samtalebog om traditionel dansk folkemusik om perioden 1960-95.
 Ansøgers korte begrundelse: Der findes et uafdækket land - en række fortællinger om folkemusikken som praksis og tradition - i den nyere danmarkshistorie. Bogen her skal blive til som en serie samtaler mellem mig, Mette Kathrine Jensen Stærk, og væsentlige partshavere i den danske folkemusiktradition i årene mellem 1965 og 1990.
 Ansøgers uddybende forklaring: Det er en historie om en folketraditions møde med det postmoderne og en samfundsudvikling, hvor tilgængelighed og bekvemmelighed erstatter samvær og tradition. Som Evald Tang Kristensen sagde: ”Folkemusik findes der, hvor lusene er” - og med aflusningen af samfundet, måtte folkemusikerne finde nye steder at være. Nogle gik genrevejen og gjorde deres musik til en underholdningsform og en koncertaktivitet. Andre gik på landevejen med deres historier og levede spillemandsliv på kanten af medievirkeligheden. Denne bog er deres historier.

 Ansøger og Bevillingshaver: Mette Kathrine Jensen Stærk
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets bog.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-4 of 4