2018

Floating Sofa Quartet

indsendt 13. mar. 2019 03.22 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 13. mar. 2019 04.17 ]

10.000 til udgivelse af album.
  Bevilling: Til udgivelse og produktion af Floating Sofa Quartets album nr. to.
  Ansøgers korte begrundelse: Et album udelukkende med traditionel folkemusik fra Danmark, Finland og Sverige, for at undersøge hvad vores traditioner har tilfælles, og hvordan man gør musikken nærværende, nutidig og relevant for et bredt publikum anno 2018.
Fortsættes her: rapport

Mads Hansens Kapel

indsendt 5. jun. 2018 03.25 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 7. jul. 2019 07.16 ]

 10.000 til udgivelse af debutalbum.
  Bevilling: til produktion og udgivelse af debutalbum
  Ansøgers korte begrundelse: Vores mål er at indspille og udgive et fuldlængde album, med højdepunkterne fra orkestrets 7 timers aktive balrepertoire - arrangeret med henblik på at tryllebinde både koncertlytteren såvel som dansepublikummet.
Fortsættes her: rapport

Ungdomsballer

indsendt 5. jun. 2018 03.24 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 13. mar. 2019 04.17 ]

10.250 til afholdelse af bal.
 Bevilling: Til afholdelse af traditionelle baller med orkestret Mads Hansens Kapel.
 Ansøgers korte begrundelse: Nordisk dans er et nyt initiativ, som har til formål at bringe unge og studerende sammen om dansk folkemusik og –dans. Formålet med Nordisk Dans er at skabe et levende forum for nordisk dans og musik og endvidere at udbrede kendskabet til den nordiske folkedanse- og musikkultur blandt unge.
Fortsættes her: rapport

Samtalebog

indsendt 5. jun. 2018 03.21 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2018 15.15 ]

10.000 til trykning af samtalebog.
 Bevilling: Til trykning af Samtalebog om traditionel dansk folkemusik om perioden 1960-95.
 Ansøgers korte begrundelse: Der findes et uafdækket land - en række fortællinger om folkemusikken som praksis og tradition - i den nyere danmarkshistorie. Bogen her skal blive til som en serie samtaler mellem mig, Mette Kathrine Jensen Stærk, og væsentlige partshavere i den danske folkemusiktradition i årene mellem 1965 og 1990.
 Ansøgers uddybende forklaring: Det er en historie om en folketraditions møde med det postmoderne og en samfundsudvikling, hvor tilgængelighed og bekvemmelighed erstatter samvær og tradition. Som Evald Tang Kristensen sagde: ”Folkemusik findes der, hvor lusene er” - og med aflusningen af samfundet, måtte folkemusikerne finde nye steder at være. Nogle gik genrevejen og gjorde deres musik til en underholdningsform og en koncertaktivitet. Andre gik på landevejen med deres historier og levede spillemandsliv på kanten af medievirkeligheden. Denne bog er deres historier.

 Ansøger og Bevillingshaver: Mette Kathrine Jensen Stærk
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets bog.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-4 of 4