2017


Mads Hansens Kapel, EP

indsendt 8. jun. 2017 02.22 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 11. jun. 2017 03.50 ]

 15.500 til udgivelse af E.P med Mads Hansens Kapel.
  Bevilling: Til produktion og udgivelse af E.P for Mads Hansens Kapel
  Ansøgers korte begrundelse: Vores mål er: Dels at være et stærkt og traditionsrigt balorkester der spiller dansk dansemusik for folkedansere i alle aldre, og dels at udbrede de traditionelle melodier ved at arrangere dem som koncertmusik, så de kan leve blandt et yngre publikum, der ikke nødvendigvis vil komme til et folkedansebal. Som et skridt på vejen mod dette, ønsker vi at indspille en E.P med traditionel dansk folkemusik, der er arrangeret så det kan fungere som både koncert- og balmusik.
  Ansøgers uddybende forklaring: Mads Hansens Kapel er et ungt dansk orkester, der er vokset ud af den danske folkemusik-tradition. Orkestrets medlemmer er uddannet fra Skurups Folkhögskala i Sverige, og musikkonservatoriet i Esbjerg, og bindes sammen af en fælles kærlighed til fornyelsen og bevarelsen af den traditionelle danske folkemusik. I en tid hvor folkemusikken er på vej frem, er det vores opfattelse, at den unge generation desværre ikke har taget den danske traditionelle folkemusik til sig i samme grad som de har interesseret sig for nykomponeret folkemusik. Det vil vi gerne være med til at lave om på.
Som et skridt på vejen mod dette, ønsker vi at indspille en E.P med traditionel dansk folkemusik, der er arrangeret så det kan fungere som både koncert- og balmusik. Ifm. konkurrencen sidste år (2016), er vi ligeledes stødt på Saugmann Bjerregaards musik, og er blevet vældig interesseret i hans kompositoriske virke, hvilket også vil afspejles af udgivelsen.
Vores mål er altså at udgive en E.P i efteråret, der indeholder nyarrangerede versioner af Saugmann Bjerregaards musik, samt andre traditionelle danske melodier.
E.P’en er berammet til at indeholde 4 til 5 numre, og at have en varighed på 25 min. hvoraf mindst to af numrene vil være komponeret af Saugmann Bjerregaard.

  Ansøger og Bevillingshaver: Michael Graubæk.
  Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
  Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebogudgivelse.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Dwight Lambs nodebog

indsendt 8. jun. 2017 02.20 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 11. jun. 2017 03.50 ]

 13.500 til Dwight Lambs nodebog.
 Bevilling:
På kr. 8.000 + 5.500 til grafisk design, opsætning og tryk, i alt kr. 13.500, til dækning af udgivelse af en nodebog med melodierne efter Dwight Lamb.
 Ansøgers korte begrundelse: Jensen & Bugge har siden 2008 besøgt, spillet med, lært af, turneret med og indspillet Dwight Lambs melodier.
 Ansøgers uddybende forklaring: Vi starter med at fortælle Dwights historie, om Dwights liv og hans morfar som lærte ham de gamle danske melodier. Og så bliver de 5 artikler som i sin tid var at læse i Folk & Musik bladene også genoptrykt i bogen.
Hovedingrediensen er selvfølgelig alle de melodier vi kender efter Dwight (dem han har lært af sin morfar). Dertil kommer også enkelte melodier som Dwight ikke har spillet for os, men som Chris Jerup (morfaderen) har indspillet på Dwights spolebånd engang i 1950erne.
Rigtig mange af melodierne har vi ikke kendt før Dwight har spillet dem for os på sin enradede harmonika. Men vi er kommet til at holde af dem alle. Som Dwight siger: That's a favorite” og vi nikker hver gang.
Vi finder det yderst vigtigt både at bevare, men også udbrede den gamle Vendsysselmusik som har haft ophold i USA de sidste 120 år.
Projektet skal i første omgang ende ud i en nodebog med vores nyeste udgivelse, og hvis interessen er god, vil vi løbende udgive nodebøger til de to tidligere albums i løbet af 2018. Det er tanken, at nodebøgerne skal promoveres til musikskoler og sælges via vores hjemmeside og til vores koncerter og workshops. Vi vil desuden tilbyde musikskoler at komme og afholde workshops i folkemusik både for lærere og elever. Vi har endvidere planer om at sende materialet til et forlag og se, om de vil udgive den. Ellers vil vi selv stå for udgivelse og distribution.
 Ansøger og Bevillingshaver: Kristian Bugge
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebogudgivelse.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Rannok, nodebog

indsendt 8. jun. 2017 02.17 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 11. jun. 2017 03.59 ]

 7.269 til Nodebogsudgivelse med Rannok musik.
 Bevilling: Til dækning af udgivelse af en nodebog med melodierne fra Rannoks seneste udgivelse ”Gammel, nyt, lånt og blåt”, som udkommer 10 maj 2017.
 Ansøgers korte begrundelse: Det er tanken, at nodebogen skal kunne bruges af folk med interesse for folkemusikken og som undervisningsmateriale i musikskoler, MGK og for undervisere, der har interesse i at udforske folkemusikken. Den kan anvendes på alle instrumenter og både som soloundervisning og på sammenspilshold. Vi håber, at nodebogen kan være med til at udbrede kendskabet og nysgerrigheden til dansk folkemusik.
 Ansøgers uddybende forklaring: Vi er i gang med at nedskrive musikken fra vores seneste udgivelse, så den kan udgives i november.
Det er tanken, at hvert nummer skal være i to udgaver: En simpel melodi med becifring (Leadsheet) og en udgave med Rannoks arrangement med taw, ornamenteringer, sekund stemmer og alternative harmoniseringer, således at man kan vælge at spille en simpel grundmelodi eller dykke ned i vores måde at spille musikken på.
Til de traditionelle noder er en kort kommentar med historier, hvilken egn de kommer fra og dansetype.
Det er tanken, at nodebøgerne skal promoveres til musikskoler og sælges via vores hjemmeside og til vores koncerter og workshops. Vi vil desuden tilbyde musikskoler at komme og afholde workshops i folkemusik både for lærere og elever.

Ansøger og Bevillingshaver:
Michael Graubæk.
Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebogudgivelse.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-3 of 3