2016‎ > ‎

FolkeMUSIK & GLÆDE

indsendt 8. jun. 2016 13.17 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 29. aug. 2016 01.07 ]
 5.000 til et folkemusikorkesters honorar.
 Bevilling: Til honorar til et professionelt folkemusikorkester i forbindelse med MUSIK & GLÆDE's workshop og koncert.
 Ansøgers korte begrundelse: Støtte søges til at udbrede kendskabet til dansk folkemusik og folkesang, ikke kun på spillemandsstævner og -træf, men for den helt almindelige tilhører. Derfor gratis koncerter, med meget dygtige musikere. Vi har brug for større interesse for folkedans og spillemandsmusik, så vi også fremover kan glædes over det.
 Ansøgers uddybende forklaring: Vi arrangerer workshops og koncerter for at:
- skabe og fremme interesse for folkemusik, gårdsang og jazz
- samle musikinteresserede om en fælles interesse
- give en musikoplevelse med en koncert

 Ansøger og Bevillingshaver: William Schultze.

 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Billeder fra koncerten og kvittering for udbetaling af folkemusikorkestrets honorar.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Bevillingen blev afsluttet i juni, 2016, med workshop og koncert. Se bilag.