2016

Musikalsk åbent hus

indsendt 19. feb. 2018 04.22 af Bo Skjærbæk   [ opdateret 19. feb. 2018 04.22 ]

 16.000 til lokaleleje og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.
 Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbenhus-arrangementer i efteråret 2016 og forår 2017.
 Ansøgers korte begrundelse: At skabe et trygt forum for amatører i samarbejdet mellem de professionelle musikere og deltagere, hvor begivenheden bliver inspiration til den musikalske mangfoldighed, og hvor folkemusikken er den samlende fællesnævner for arrangementet.
Fortsættes her: rapport

FolkeMUSIK & GLÆDE

indsendt 19. feb. 2018 04.19 af Bo Skjærbæk   [ opdateret 19. feb. 2018 04.20 ]

 5.000 til et folkemusikorkesters honorar.
 Bevilling: Til honorar til et professionelt folkemusikorkester i forbindelse med MUSIK & GLÆDE's workshop og koncert.
 Ansøgers korte begrundelse: Støtte søges til at udbrede kendskabet til dansk folkemusik og folkesang, ikke kun på spillemandsstævner og -træf, men for den helt almindelige tilhører. Derfor gratis koncerter, med meget dygtige musikere. Vi har brug for større interesse for folkedans og spillemandsmusik, så vi også fremover kan glædes over det.
Fortsættes her: rapport

CD med MDRBO

indsendt 8. jun. 2016 13.15 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 5. jun. 2018 02.59 ]

 10.000 til indspilning af CD.
 Bevilling: Til indspilning af en CD med traditionel dansk balmusik med Musikdirektør Rasmussens Balorkester (MDRBO).
 Ansøgers korte begrundelse: Musikken vil  bestå af en blanding af kendte og ukendte dansemelodier fra hele landet, finurlig toradermusik, livlige sangdanse og meget mere. Og måske også en Bjerregaard-melodi eller to.
 Ansøgers uddybende forklaring: Formålene med cd’en er flere. For det første vil vi gerne dokumentere det repertoire og den spillestil vi har fået med os gennem flere års virke og møder med spillemænd som Hans Jørgen Christensen, Klaus Pindstrup, Poul Lendal og Carl Erik Lundgaard. For det andet vil vi gerne bruge cd’en til at promovere vores orkester og vores musik, både i de almindelige folkemusikkredse, men også hos vores jævnaldrende, der måske slet ikke vidste, at de kunne lide spillemandsmusik!

 Ansøger og Bevillingshaver: Frey Thyrré Klarskov.
 
Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets CD.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Spillemandsmusik fra Vesthimmerland

indsendt 8. jun. 2016 13.12 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 30. aug. 2017 04.06 ]

 8.000 til nodebog med spillemandsmusik fra Vesthimmerland.
 Bevilling: Til et større hæfte med et bredt udvalg af vesthimmerlandsmaterialet, melodier og biografier omkring de kildebærende spillemænd, hentet hos efterkommere eller lokalarkiver.
 Ansøgers korte begrundelse: Projektet vil resultere i et hæfte med udvalgte spillemandsmelodier fra Vesthimmerland. Hæftet bliver en årgang i skriftrækken, Nordjysk Folkekultur. Publikationen vil være velegnet til undervisningsbrug, idet melodierne opnoteres med 1.-stemmer, 2.-stemmer og becifring.
 Ansøgers uddybende forklaring: Målet er en publikation på mindst 60 sider, der er målrettet mod medlemmerne af Foreningen For Musikalsk Folkekultur, samt i løssalg. Udgivelsen vil, hvis der kan skabes fornøden økonomi til trykningen, blive foråret 2017. Folkemusikarkivet i Rebild vurderer at det trods digitale tider og netbaserede udgivelser stadig er aktuelt med papirbærende udgivelser, der på sigt vil være regulært kildemateriale for musikaktører og forskere.
Den opsøgende del af projektet med dokumentation og bearbejdning udføres af arkivets faglige personale og en række frivillige aktører. Denne proces vil være afsluttet i løbet af efteråret 2016. Herefter skal der udarbejdes brødtekster og nodeskrivning, og heftet forventes at udkomme forår 2017.

 Ansøger og Bevillingshaver: Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets nodebog.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Spillemandskredsens arkiv

indsendt 8. jun. 2016 13.10 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 30. aug. 2017 04.07 ]

 8.000 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemandskredsens Arkiv.
 Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde, kopiering af materiale, samt trykning af registrant.
 Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet bliver en registrant, der vil være tilgængeligt for alle interesserede, dels i papirform og dels på museets hjemmeside.
 Ansøgers uddybende forklaring: Folkemusikarkivet i Rebild har fået overdraget en væsentlig del af Spillemandskredsens arkiv, der i sidste fase blev opbevaret på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Kredsen opgav at arbejde med arkivet, der var opbygget igennem mange år. Kredsen blev oprettet i 1943. I Rebild er de mange flyttekasser nu sorteret og en god portion arkivalier er udtaget til det som vi stadigvæk kalder Kredsens arkiv. Der medfulgte ikke registranter eller anden form for dokumentation omkring arkivet. Det rejser mange spørgsmål og i virkeligheden et behov for opfølgende arkivarbejde i ”marken”. Det viser sig at der har været en række ildsjæle tilknyttet Kredsen, som hver især har udført markant indsamlingsarbejde på noder og dokumentation på spillemænd og spillemandsmusik i hele Danmark. Meget af deres materiale er i arkivet, men hovedpersonerne er delvis anonyme, bortset fra deres navne og efterladte materiale. Folkemusikarkivet i Rebild ønsker at lave en registrant over disse hovedpersoner, med detaljerede data og biografi – samt en nærmere registrering af deres samlinger. Det vil kræve opsøgende arbejde rundt om i Danmark, hos efterkommere, lokale arkiver m.v.
Det er eksempelvis personer som: Martin Mortensen, Skjern – Thyregod, Salling – Vedsted Knudsen, Holstebro – Frantz Valther, Vestjylland, C.C.Jensen, Gallehus – C.F.Christensen, Brørup m.fl.
Projektarbejdet vil foregå ved at opsøge efterkommere af de nævnte aktører, samt besøg på lokale arkiver og museer, for indhentning af oplysninger, samt kopiering af fotos, dagbøger, noder m.v. Projektet gennemføres af Rebild arkivets faste og frivillige personale, der har den fornødne faglige baggrund, dels museumsfagligt og dels som aktive spillemænd. Projektet startes op efterår 2016 – og forventes at løbe i 2-3 år – med status i 2018.

 Ansøger og Bevillingshaver:
Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets bog, registranten.
Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

1-5 of 5