2014


Højreby Spillemandslaug

indsendt 14. jun. 2014 07.26 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 14. jun. 2015 07.38 ]

 30.000 til layout og trykning af nodehæfte. Vedrørende Borcher Madsens (1815-97) kompositioner.
 Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse layout og trykning af nodehæfte.
 Ansøgers korte begrundelse: Den spillemand som hyppigst forekommer i de gamle spillemandsbøger fra Falster og Østlolland er Borcher Madsen født 1815 i Væggerløse på Falster.
Vi har fået samlet en række numre, lagt ind på Sibelius nodeprogram, og har påbegyndt en redigering og arrangering af musikken. Der mangler dog et par lokale nodebøger som jeg skal have kigget grundigt på og renskrevet nogle numre.
 Ansøger og Bevillingshaver: Højreby Spillemandslaug, ved Frede Nielsen.
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: Et gratis eksemplar af projektets nodebog tilsendt til fondens formand.

Østjyderne

indsendt 14. jun. 2014 07.19 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 28. maj 2015 05.51 ]

 10.000 til indspilning af CD og bal. Vedrørende Niels P. Willumsens nodebøger fra 1997-8.
 Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse med optagelse og trykning af CD og leje af forsamlingshus.
 Ansøgers korte begrundelse: Spillemandslauget Østjyderne vil hermed gerne ansøge om et tilskud fra Saugmann Bjerregaards Fond. Vi mener at opfylde fondens formål, idet hensigten med projektet er at"...udvide kendskabet til spillemænds liv og værker..."
 Ansøger og Bevillingshaver: Spillemandslauget Østjyderne, ved Kjeld Nørgaard, oldermand.
 Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efterprojektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.
 Dokumentation for projektets gennemførelse: En indbydelse til ballet i Lading Forsamlingshus lørdag den 29. november med gratis adgang for et bestyrelsesmedlem samt ledsager, samt et gratis eksemplar af projektets CD (ved samme lejlighed).

1-2 of 2