2012

Ole Kjærs familie

indsendt 17. maj 2012 06.42 af Bo Skjærbæk   [ opdateret 30. mar. 2017 07.13 ]

 10.000 til rejseudgifter. Vedrørende spillemanden Ole Kjærs familie.
Bevilling: til dækning af rejse- og opholdsudgifter til besøg på museer, lokalhistoriske arkiver og privatpersoner i Nørrejylland til videreforskning af musikerfamilien Kjærs liv og betydning for musiklivet i Nørrejylland.
Ansøgers korte begrundelse: Dette projekt er at skrive en større fremstilling om de familiemedlemmer i den Kjærske familie, der var komponister, musikudøvere eller digtere. Ole Kjær havde tre brødre, der alle var udøvere af musik og var lejlighedsdigtere.
Ansøgers uddybende forklaring: To af Ole Kjærs brødre Laurs Andersen Lehnsmann Kjæhr (1790- 1856) og Peder Andersen Kjæhr (1799-1885) har haft efterkommere, der har været musikere til sidste halvdel af 1900-tallet. Det er endnu muligt at indsamle yderligere materiale om spillemændene i Kjærfamilien. Der findes materiale på Struer, Sæby, Hjørring og Thisted museer og lokalhistoriske arkiver og på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg samt hos privatpersoner. 

Ansøger og Bevillingshaver: Anders Chr. N. Christensen.
Udbetaling af bevilling: Halvdelen af beløbet kan evt. udbetales på én gang mens bevillingen er aktiv (mod dokumentation), men ellers når undersøgelsesfasen er afsluttet mod dokumentation for rejseudgifter.
Dokumentation for projektets gennemførelse: En skriftlig eller digital rapport om dele af undersøgelsesfasens resultater.

Projektet blev påbegyndt og halvdelen af beløbet udbetalt. Men ikke gennemført.

Karl Skaarup film

indsendt 13. feb. 2012 02.05 af Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 24. jul. 2013 03.09 ]

 Bevilling til et filmprojekt om den 87-årige spillemand Karl Skaarup i Koldby, som trods sin høje alder er frisk og vital. 
Karl Skaarup regnes for en førende skikkelse indenfor dansk spillemandsmusik, og siden sin ungdom har han dyrket nogle af de særlige Thy-danse. Derfor er det vigtigt for eftertiden at få fastholdt Karl Skaarups musik på en både teknisk og kunstnerisk overbevisende måde. Men også at komme tættere ind på livet af ham gennem levende samtaler, så eftertiden forstår, hvor musikken stammer fra, og hvilken funktion den har haft i det gamle bondesamfund.
Bevillingen skal anvedes til redigering og udgivelse af en allerede optaget koncert med Karl Skaarup og Kristian Bugge og til en optagelse, redigering og udgivelse af en koncert med Karl Skaarup og gruppen Habadekuk, som tager afsæt i traditionel dansk folkemusik, som den fortolker temmelig utraditionelt med blæsergruppe og rytmesektion inspireret af både jazz og salsa.
Forhåbentlig vil arbejdet være afsluttet i løbet af efteråret 2012, hvorefter filmen kan få premiere og udgives på DVD.
Ansøgeren Jørgen Vestergaard har produceret ca. 60 film, herunder to spillefilm, men især dokumentarfilm, mange af dem støttet af Statens Filmcentral og Det Danske Filminstitut.
 
Ansøger og Bevillingshaver: Jørgen Vestergaard, 2012.
Udbetaling af bevilling: Halvdelen af beløbet kan udbetales når projektet sættes i gang, og restbeløbet når Fonden har modtaget dokumentation for projektets gennemførelse sammen med projektets regnskab.
Dokumentation for projektets gennemførelse: Projektets DVD.
Bilag: Væsentlige dele af ansøgningen er vedlagt som "ansogning Vestergaard web" nederst på denne side. 

1-2 of 2