2007‎ > ‎Æ Tinuser‎ > ‎

Æ Tinuser

10.000 kr. til trykning af en nodebog udfra Vagn Dahl Hansens og Thorkild Knudsens optegnelser af Æ Tinusers musik.
Publicering af en dobbelt-cd sammen med en nodebog bestående af Vagn Dahl Hansens og Thorkild Knudsens optegnelser af Æ Tinusers musik.

I mere end et halvt århundrede spillede Æ Tinuser til alle former for fester på egnen fra Ribe til Skjern. De har inspireret et utal af musikere og dansere til at videreføre den stærke vestjyske musik- og danse tradition, som de selv var en af hjørnestenene i.
I Hoagers tid påbegyndte Thorkild Knudsen og Vagn Dahl Hansen optegnelsen af Æ Tinusers traditionelle repertoire, hvilket blev til en samling på over hundrede melodier. Dette unikke nodemateriale er i mellemtiden forsvundet fra Hoagers arkiv, dog er Vagn i besiddelse af en god kopi, efter hvilken jeg er i gang med at indskrive noderne på computer, således at de kan trykkes i let læselig bogform. Jeg ønsker at udgive hele nodematerialet, dog uden de andenstemmer der hist og her forekommer, idet andenstemmerne ikke er original Tinus-musik. De originale noder er nummeret fra nr. 1 til 104, hvilket jeg ønsker at bibeholde, dog suppleret med en indholdsfortegnelse, hvor jeg deler melodierne op i polkaer, valse, knågstykker, hopsaer, skottiser osv.
Bogen kan købes direkte hos Anders Ringgaard Andersen. R i n g g a a r d s n a b e l a p o s t k a s s e p u n k t u m n e t.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Se
4 sider fra bogen: forsiden, oversigten over indholdet på 2 CD-er som følger med bogen og et gruppebillede.  13. feb. 2012 03.32 Saugmann Bjerregaard