2005

Østjyderne

indsendt 11. feb. 2012 03.13 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 12. feb. 2012 03.29 ]

 Udgivelse af nodesamling med Bjerregaard melodier. 
Spillemandslauget Østjyderne har i længere tid haft et større projekt med at udgive nogle af Bjerregaards mange melodier. I 2003 var de færdige med så mange melodier, at de kunne udgive en nodesamling med Bjerregaards 1. og 2. violinstemmer med tilhørende becifringer baseret for en stor dels vedkommende på basstemmerne i Bjerregaards udgivelser.
De udgav dengang samlingen umiddelbart før Saugmann Bjerregaards Fond blev stiftet, og havde derfor ikke mulighed for at søge støtte til udgivelsen, hvorfor de selv afholdt samtlige omkostninger.
De har nu udgivet den anden og sidste nodesamling i dette projekt.
Bevillingshaver: Mogens Vasegaard for Spillemandslauget Østjyderne.  Ansøgt og bevilliget: juni 2005.

Antologi

indsendt 11. feb. 2012 03.10 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 12. feb. 2012 03.29 ]

 Udgivelse af en dobbelt CD med tilhørende kommentarhefte, til en antologi med historiske indspilninger af spillemandsmusik fra Danmark. 
Dobbelt-CD 'en er den første lydantonogi der dækker mange lokaliteter i Danmark. Den vil bestå af godt 100 eksempler på spillemandsmusik fra Danmark, og godt 100 personer medvirker. Lydoptagelserne er alle hentet fra Dansk Folkemindesamlings arkiv og er indspillet imellem 1909 og 2003 altså over en periode på næsten 100 år.
På CD'en er følgende instrumenter repræsenteret: Violin, diatonisk harmonika, femradet kromatisk harmonika, mundharpe, klaver, basun, trompet, klarinet, bas, fløjte, trommer og desuden vokaltral.
Optagelserne vil blive suppleret med et fyldig kommentarhefte, med en indledning der beskriver de instrumenter og den sammenspilspraksis der er repræsenteret.
På denne dobbelt-CD findes to eksempler hvor lokale spillemænd spiller deres version af Bjerregaard kompositioner. Det er Madvig Vilsen, Læsø der spiller "Den strejkende General" som Bjerregaard publicerede december 1911 med titlen "En Strejkende General. Schottisch" og en hopsa spillet af Niels de Friis, Hejnsvig.
Bevillingshaver: folklorist mag. art. Anders Christensen.  Ansøgt og bevilliget: juni 2005.

De Dover Spillemænd

indsendt 11. feb. 2012 03.06 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 12. feb. 2012 03.28 ]

 De Dover Spillemænd ønsker en instruktør til inspiration og vejledning i at spille udvalgte arrangementer af D.T.S. Bjerregaard. 
De Dover Spillemænd er 5 spillemænd, der alle er bosiddende i det gamle Dover Sogn (mellem Ry og Skanderborg). Deres instrumenter er 2 x violin, harmonika, tværfløjte og bas.
I 2006 var de blevet engageret til at underholde ved et 100-års jubilæum, og havde fundet og studeret D.T.S. Bjerregaards hæfter nr. 57 og 58 fra h.h.v. maj og dec. 1906. De engagerede en instruktør for at opleve fælles inspiration og få vejledning i at spille udvalgte arrangementer fra ovennævnte hæfter, og de havde søgt et beløb til afholdelse af udgifter i denne sammenhæng.
Bevillingshaver: Else Midtiby for De Dover Spillemænd.  Ansøgt og bevilliget: juni 2005.

Snurre Snups

indsendt 11. feb. 2012 03.04 af Saugmann Bjerregaard   [ opdateret 12. feb. 2012 01.48 ]

 Transportstøtte til TV-optagelse af bl.a. D.T.S. Bjerregaards arrangement af Hamborg Sextur, danset og spillet til af elever fra Brande Musikskole. 
Den 3. maj deltog 10 udvalgte elever - som både spiller og danser - i en TV-optagelse til Snurre Snups Søndagsklub. Optagelsen foregik hos Nordisk Film, Valby, København. Det resulterede i materiale til en ca. 12 min. TV-udsendelse hvorunder børnene henholdsvis spillede og dansede og blev interviewet. Der spilles på tværfløjte og klarinet i to traditionelle spillemandsnumre og i et af numrene danses i traditionelle folkedansedragter.
Udsendelsen blev sendt den 22. maj mellem 10-12.
Bevillingshaver: musikskoleleder Jan G. Østergaard.  Ansøgt og bevilliget: juni 2005.

1-4 of 4