TRANG CHỦ (Homepage)


HƯỚNG DẪN TÌM THÔNG TIN
       Bước 1: Để chuột vào trang chọn ở dãy thanh công cụ nằm ngang bên trên.     

        Bước 2: Bấm chuột vào mục chọn.

        Bước 3: Bấm chuột vào mũi tên đi xuống 
ngay bên phải file chọn để download file về máy vi tính; hoặc bấm chuột vào mục chọn để xem thông tin. 


LIÊN LẠC:
          Điện thoại: 0913. 033 034
          Email: dtnguyen9@gmail.com
CẬP NHẬT (UPDATE): November 24, 2016
SỐ LƯỢT TRUY CẬP:
web counter
Comments