TRANG CHỦ (Homepage)


https://sites.google.com/site/dtnguyen9/Home/anh-bia-ngay-tet-2017-4%20(ok).jpg

HƯỚNG DẪN TÌM THÔNG TIN
       Bước 1: Để chuột vào trang chọn ở dãy thanh công cụ nằm ngang bên trên.     

        Bước 2: Bấm chuột vào mục chọn.

        Bước 3: Bấm chuột vào mũi tên đi xuống 
ngay bên phải file chọn để download file về máy vi tính; hoặc bấm chuột vào mục chọn để xem thông tin. 


LIÊN LẠC:
          Điện thoại: 0913. 033 034
          Email: dtnguyen9@gmail.com
CẬP NHẬT (UPDATE):  December 13, 2017
SỐ LƯỢT TRUY CẬP:
web counter
Comments