TRANG CHỦ (Homepage)


HƯỚNG DẪN TÌM THÔNG TIN
TRÊN TRANG WEB

      
        Bước 1: Để chuột vào trang chọn ở dãy thanh công cụ nằm ngang bên trên.     

        Bước 2: Bấm chuột vào mục chọn.

        Bước 3: Bấm chuột vào mũi tên đi xuống bên phải file chọn để download file về máy tính; hoặc bấm chuột vào mục chọn để xem thông tin.
LIÊN LẠC:
          Điện thoại: 0919. 245 978
          Email: dtnguyen9@gmail.com
   
CẬP NHẬT (UPDATE): October 14, 2015

SỐ LƯỢT TRUY CẬP:
web counter


                         
Comments