Dvojitá kosočtverečná anténa pro UHF


Zdroj: Jan Klabal - Stavíme jednoduché přijímače VKV

Zisk v provedení bez reflektorové stěny: 4 až 5 dB

Impedance: 300 Ω (symetricky)

anténa.jpg(146k)

anténa.pdf(139k)

Rozměr pro 770 MHz (58. kanál - Buková hora, multiplex A): délka strany kosočtverce 97,5 mm (195 mm spojnice).

Umístíme-li za tuto dvojitou smyčku reflektorovou (drátěnou nebo plechovou) stěnu ve vhodné vzdálenosti, lze dosáhnout u této antény zisku většího než 10 dB, podle experimentálního nastavení reflektorové stěny a její polohy. Pokud máme možnost reflektorovou stěnu zatočit do válcového tvaru, dosáhne se dalšího mírného zvětšení zisku.

Anténu lze s výhodou umístit i na okno (např. z vnitřní strany okna zavěšena za vrchní kosočtverec na přísavkovém háčku na skle) nebo na vhodném výložníku na stěnu budovy, orientované směrem na vysílač.