Home‎ > ‎

Bảng giá sản phẩm everon


  
 
BẢNG GIÁ CHĂN, DRAP, GỐI, NỆM HÀN QUỐC EVERON  2011
 
Bảng giá này có hiệu lực từ 01/3/2011
 
Bảng 1
  Vỏ gối
 Loại
 Kíchthước
 Chất liệu
 
 
 100 % CT
Solid CT 
Vỏ salon
40 x 40
65.000
89.000
Vỏ gối nằm 
35 x 50
88.000
 
45 x 65
110.000
130.000
Vỏ gối ôm
60 x 80
89.000
 
80 x 100
125.000
135.000
Vỏ gối đôi
45 x 120
 
 
Vỏ mền đông
180 x 200
618.000
747.000
200 x 220
  685.000
805.000
 
 
 
 
  Chăn ra
 
 
 
 
 
 Ra phủ
120 x 200 x 43 
755.000
920.000 
140 x 200 x 43
 834.000
1.021.000
160 x 200 x 43
898.000
1.048.000
180 x 200 x 43
949.000
1.183.000
Ra bọc chần
120 x 200 x 26
503.000
503.000 
140 x 200 x 26
 575.000
  575.000
160 x 200 x 26
  604.000
   604.000
180 x 200 x 26
  655.000
  655.000
Ra bọc
100 x 200 x 26
 270.000
 
120 x 200 x 26
 316.000
 
140 x 200 x 26
 360.000
 
160 x 200 x 26
388.000
 
180 x 200 x 26
 404.000
 
Mền hè
180 x 220
755.000
935.000
200 x 220
805.000
1.021.000
Ra bộ
Bộ ra phủ
120 x 200
1.855.000 
2.250.000
140 x 200
1.934.000
2.351.000
160 x 200
1.998.000 
2.378.000
180 x 200
2.049.000  
2.513.000
Bộ ra bọc chần
120 x 200
1.603.000
1.833.000
140 x 200
1.675.000
1.905.000
160 x 200
1.704.000
1.934.000
180 x 200
1.755.000
1.985.000
Bộ ra bọc
100 x 200
1.370.000
1.600.000
120 x 200
1.416.000
1.646.000
140 x 200
1.460.000
1.690.000 
160 x 200
1.488.000
1.718.000 
180 x 200
1.504.000
1.734.000 
XK1055
Bộ ra phủ
160 x 200
 
2.581.000
180 x 200
 
2.686.000
XK1056
Bộ ra phủ
160 x 200
 
3.580.000 
180 x 200
 
3.740.000
XK1099
Bộ ra phủ
160 x 200
 
2.444.000
180 x 200
 
2.552.000
XK004
Bộ ra phủ
160 x 200
 
4.640.000
180 x 200
 
4.790.000

Bảng 2
 
Kích thước
Độ dày
Giá
Nệm lò xo
160 x 200
    x 22
 2.923.000
180 x 200
 3.299.000
Nệm PADDING
100 x 200
      x 5
 1.924.000
120 x 200
 2.165.000
140 x 200
 2.540.000
160 x 200
 2.740.000
180 x 200
 3.170.000
100 x 200
    x 10
 2.193.000
120 x 200
 2.720.000
140 x 200
 3.350.000
160 x 200
 3.630.000
180 x 200
 4.130.000
120 x 200
     x15
 3.888.000
140 x 200
 4.732.000
160 x 200
 5.126.000
180 x 200
 5.885.000
Nệm CERAMIC
100 x 200
     x 5
 2.080.000
120 x 200
 2.416.000
140 x 200
 2.759.000
160 x 200
 3.130.000
180 x 200
 3.507.000
100 x 200
 x10
 2.649.000
120 x 200
 3.119.000
140 x 200
 3.794.000
160 x 200
 4.038.000
180 x 200
 4.412.000
120 x 200
 x 15
                        4.147.000
140 x 200
 4.983.000
160 x 200
 5.451.000
180 x 200
 6.182.000
 
 
 
Ruột gối
 
 
 
 
40 x 40
    Ball

 Ball ép
 
 Ceramic
      63.000
35 x 50
      95.000
45 x 65
    160.000   
45 x 65
    185.000 
45 x 65
    325.000
60 x 80
    175.000
80 x 100
    280.000
45 x 120
 
Ruột mền đông
 
180 x 200
Standard
Standard
    650.000
200 x 220
    770.000
 
 
 
 

 

 
 
     
Comments