Desde hace unos años, Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia online de referencia.  Sus contenidos los editan voluntariamente millones de personas del mundo entero. Y el conocimiento al que podemos acceder a través de Wikipedia es inmenso.

Wikimedia (la organización que está detrás de Wikipedia) ha lanzado una nueva iniciativa: crear una base de conocimiento gigante, abierta y reutilizable llamada Wikidata. En Wikidata, como en Wikipedia, hay datos sobre personas, lugares, organizaciones, eventos y cosas. Cualquier usuario que se registre puede editar todos estos datos en Wikidata. Y, ¿para qué Wikidata si ya tenemos Wikipedia? Porque Wikidata almacena datos de forma estructurada y con otro tipo de información. Wikidata pretende convertirse en la gran base de datos que ayude a a gestionar mejor la información de Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia. En poco tiempo, la comunidad de Wikidata ha crecido y en estos momentos hay 14.034.514 elementos en Wikidata (a 10 de junio 2015, y creciendo). 

En 2016, San Sebastián será capital europea de la cultura. ¡Qué mejor momento para describir San Sebastián y su cultura en Wikidata! Cuántos más datos incluyamos sobre San Sebastián, más visibilidad tendrá la ciudad en futuras aplicaciones que utilicen Wikidata. Para ello, es importante que todos editemos en Wikidata, introduciendo datos de calidad

El Donostia-San Sebastián Wikidata Editathon es un evento dedicado a editar datos sobre San Sebastián en Wikidata. Explicaremos en qué consiste Wikidata y cómo se editan entradas de datos en Wikidata. Hablaremos de la importancia de disponer de datos reales y de documentar fuentes de información. Trabajaremos en equipos y editaremos siguiendo diferentes temáticas (por ejemplo, música, gastronomía, danza, literatura, costumbres donostiarras). Hablaremos de ideas sobre cómo utilizar todos estos datos y desarrollar aplicaciones con Wikidata.  Y sobre todo, disfrutaremos con la tecnología.

¿Quién se apunta?

Twitter hashtag: #dssenwikidata

-------

Wikipedia online erreferentziazko entziklopedia da. Milioi pertsonak mundu osoan Wikipedia argitaratzen dute. Wikipedian dagoen jakintza egundokoa da.

Wikimediak (Wikipedia bultzatu duen erakundeak) proiektu berri bat martxan jarri du: Wikidata, jakintza-base libre eta kolaborativo izugarri bat. Wikidatak, Wikipediak bezala, pertson, leku, erakunde, ekitalde eta gauzei buruzko informazioa dauka. Edozeinek Wikidata argitara dezake. Zertarako behar dugu Wikidata? Ez al da Wikipedia gauza berdina? Ez dira gauza berdinak. Wikidata lagungarria da, Wikidataren datuak estrukturatuak dira eta. Bestalde, Wikidatak informazio mota gehaiago du (adibidez kalifikatzaileak). Horrela, Wikidata Wikipediarentzat datu base haundi bat da. Eta beste erakundeentzat baita ere. Gaur egun Wikidatan 14,034,514 elementu daude (ekaina 2015). 

2016an, Donostia Europako Kultur Hiriburu izango da. Horregatik, une egokia da Donostia eta bere kulturari buruzko informazioa Wikidatan argitaratzeko.  Garrantzitsua da, Wikidatan datu kalitatearekin sartzea. 

Donostia-San Sebastián Wikidata Editathon Donostia Wikidatan deskribatzeko ekitaldi bat da. Wikidata azalduko dugu, eta denok elkarrekin Wikidata argitaratuko dugu. Datu ezberdinak sartuko dugu (musika, janari, dantza, liburu, leku eta ohiturei buruz). Eta batez ere, gozatuko dugu teknologiarekin.

Anima zaitez!