ΔΣΕΝ / ΣΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

             Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας:
  
   
Ιδρύθηκε το 1972 ως παράρτημα της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού.
    Από το 1988 λειτούργησε ανεξάρτητα με την επωνυμία "Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικων και Πυροσβεστικών Μέσων Ν. Μηχανιώνας".
    Το 1992 μετονομάστηκε σε "Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικων και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας".
    Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ναυτικών σε θέματα Σωστικών και Πυροσβεστικών, όπως αυτά ορίζονται από την STCW 1978/95.
    Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
    Από τη σχολή αποφοιτούν κατά τα τελευταία χρόνια ετησίως περί τους 1200 σπουδαστές.


            ΣΤΟΧΟΙ

Επιδιωκόμενος σκοπός της εκπαίδευσης στη σχολή είναι να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στη σωστή και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων σε περίπτωση ανάγκης και στη συνέχεια να πιστοποιήσει τις ικανότητές τους αυτές βάσει των απαιτήσεων των διεθνών και εθνικών κανονισμών.


            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 23920 34200
Fax : 23920 21602
email: sspm.mak@hcg.gr

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε σχολείο είναι η προηγούμενη κράτηση θέσης από τη γραμματεία της σχολής.
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση εγγραφής πολίτη στη ΣΣΠΜ για το βασικό κύκλο σπουδών, θα πρέπει να υπάρχει παραπεμπτικό από Λιμενική Αρχή.
Κατά την προσέλευση θα πρέπει να προσκομίζεται:
 - φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
 - ναυτικό φυλλάδιο εφόσον υπάρχει,
 - δύο φωτογραφίες
 - τετράδιο και γραφική ύλη για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
 - για φοίτηση στους προχωρημένους κύκλους θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε περίπτωση από τη σχετική νομοθεσία, ενώ θα πρέπει παράλληλα να προσκομίζεται και το πρωτότυπο πιστοποιητικό του Βασικού κύκλου.
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία της σχολής.

Οι σπουδαστές των Ακαδημιών θα προσέρχονται κατόπιν συννενόησης και ενεργειών των σχολών τους και όχι μεμονωμένα.