ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
   บอกเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์

    *** ประกาศ เรื่องกำหนดการ เปิด - ปิด และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ## ดาวน์โหลด คลิก ##

     ***โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 50 แห่ง ที่มีนักศึกษาพิการเรียนรวม ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2560 ## ภาพกิจกรรม คลิก ##  ## เอกสารประกอบการอบรม คลิก ##
 
               *** ประกาศๆ ข่าวดีมีเฮ ! สำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาสนใจสมัครงาน วันนี้ทางศูนย์ ฯ  ได้นำข่าว  การรับสมัครงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด                  ## ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ## 
 *เพราะคนพิการ ต้องการโอกาส มากกว่าคำว่าส่งสาร

youtube

ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee
         
*คนหูหนวก เรียนสายอาชีพได้ มีงานทำได้ ต่างกันแค่เราไม่ได้ยิน

youtube

ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee