ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
   บอกเล่าข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ***  ระบบติดตามผู้เรียนด้านสุขภาพ นักเรียนเรียน นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
        (หูหนวก) ประจำปี 2563 

    ***  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เปิดรับสมัครนักเรียนเรียน นักศึกษาพิการทางการได้ยิน
        (หูหนวก) ประจำปี 2563 

                    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                        ❤️ รับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2563 ❤️ (เปิดรับสมัครวันเดียวเท่านั้น!!!)
                                🍀การรับสมัครสอบ
                                👉สอบข้อเขียน
                                👉สอบสัมภาษณ์
                                🍀พร้อมเอกสาร (สำคัญ) 
                                            1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
                                            2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 2 ฉบับ
                                            3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 4 ฉบับ
                                            4.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 4 ฉบับ
                                            5.สำเนาบัตรคนพิการ 4 ฉบับ
                                            6.สำเนาบัตรประชาชนบิดา(พ่อ) 4 ฉบับ และมารดา (แม่)  4 ฉบับ
                                            7.สำเนาทะเบียนบ้าน(พ่อ) 4 ฉบับ และมารดา (แม่)  4 ฉบับ

                        ❤️ ยืนยันการเข้าเรียนวันที่ 15 มีนาคม 2563 ❤️
                                👉ยืนยันการเข้าเรียน
                                👉ทำสัญญา
     
https://sites.google.com/site/dsscenterbiac/home/reg_download.jpg

                                                                    ข้อมูลติดต่อสอบถาม  ครูศุภวุฒิ พุฒขวัญ 0839254645
                                                                                                    Facebook: Dss Biac


                       ***โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 50 แห่ง ที่มีนักศึกษาพิการเรียนรวม ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2560 ## ภาพกิจกรรม คลิก ##  ## เอกสารประกอบการอบรม คลิก ##
 
               *** ประกาศๆ ข่าวดีมีเฮ ! สำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาสนใจสมัครงาน วันนี้ทางศูนย์ ฯ  ได้นำข่าว  การรับสมัครงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด                  ## ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ## 
  


            
                                        

ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee
         
ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee