ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
   บอกเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์

    *** ประกาศ เรื่องกำหนดการ เปิด - ปิด และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 ## ดาวน์โหลด คลิก ##


                       ***โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 50 แห่ง ที่มีนักศึกษาพิการเรียนรวม ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2560 ## ภาพกิจกรรม คลิก ##  ## เอกสารประกอบการอบรม คลิก ##
 
               *** ประกาศๆ ข่าวดีมีเฮ ! สำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาสนใจสมัครงาน วันนี้ทางศูนย์ ฯ  ได้นำข่าว  การรับสมัครงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด                  ## ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ## 
  
 

https://sites.google.com/site/dsscenterbiac/home/regis_button.png

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก
 


     
https://sites.google.com/site/dsscenterbiac/home/reg_download.jpg

สมัครเรียนด้วยตนเอง คลิก

            
                                        

ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee
         
ขอขอบคุณ : Putthapot Threepharee