Προστασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών μας


Η κατασκευή ιστοσελίδων στα πλαίσια των σχολικών εργασιών είναι μία πρόκληση και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους μαθητές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, φωτογραφίες) μπορούν να δημοσιοποιηθούν εύκολα, χωρίς οι μαθητές να κατανοούν πολλές φορές τους κινδύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο.
Έτσι, πριν ξεκινήσουμε καλό είναι να κάνουμε μια προσεκτική ανάγνωση στους παρακάτω ιστότοπους:

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επιτρέπεται η δημοσίευση φωτογραφιών. video και προσωπικών δεδομένων μαθητών;