Δημιουργία διαδικτυακού τόπου για την τάξη

Θέματα:
Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Διαδικασία
1. O καθηγητής δημιουργεί λογαριασμό email σε μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ Yahoo, Gmail, με user name το όνομα του τμήματος π.χ a1epal και password ξεχωριστό για κάθε τμήμα. Αυτό θα χρησιμεύσει αργότερα για να κάνουν sign in οι μαθητές του τμήματος στο site, και αφού τους έχει γνωστοποιηθεί το password.

2. Ο καθηγητής δημιουργεί μέσω του Google Sites έναν δικτυακό τόπο για ένα τμήμα του σχολείου. Όταν το site είναι έτοιμο, θέτει τον εαυτό του ως ιδιοκτήτη και πλήρη διαχειριστή (site owner), ενώ δίνει σε όσες σελίδες κρίνει απαραίτητο δικαιώματα διόρθωσης (edit) στους μαθητές του τμήματος, μέσω του email που έφτιαξε προηγουμένως. Αυτή η διαδικασία γίνεται εύκολα από την επιλογή sharing and permissions του Google. 

3. O καθηγητής δημιουργεί μία σελίδα μαθητών, όπου εκεί θα φαίνεται η λίστα με τα ονόματα των μαθητών και τους συνδέσμους στις σελίδες του καθενός. Εδώ πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
Στη σελίδα των μαθητών πρέπει να δώσουμε δικαιώματα διόρθωσης, σε αντίθεση με το υπόλοιπο web site.

4. Σε πρώτη φάση και αφού οι μαθητές διδαχθούν τη λογική των δικτυακών τόπων, μαθαίνουν να δημιουργούν σελίδες κάτω από την κεντρική σελίδα του site της τάξης τους, διαμορφώνουν τα χρώματα, γράφουν τις επικεφαλίδες και ασχολούνται με εισαγωγικές έννοιες. Επίσης, δημιουργούν μία περιγραφή του εαυτού τους, την οποία εμπλουτίζουν με φωτογραφίες.

....

Δικτυακοί τόποι τάξεων:
Α1 ΕΠΑΛ - user name: afsclass@gmail.com
Α2 ΕΠΑΛ - user name: afsclass@gmail.com
Α3 ΕΠΑΛ - user name: afsclass@gmail.com