Θερμοκρασίες Ιανουαρίου (1991-2011)

Θέματα:
Λογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο

Περιγραφή
Οι μαθητές βρίσκουν σε κάποιο μετεωρολογικό site τις θερμοκρασίες ενός μήνα για την περιοχή που τους ενδιαφέρει (1991-2011). Τις επικολλούν στο Excel, όπου υπολογίζουν τη μέση θερμοκρασία κάθε μέρας και κατόπιν τη μέση θερμοκρασία του μήνα. Επαναλαμβάνουν την ίδια δουλειά για όλα τα έτη της περιόδου που θέλουν, π.χ. 1991-2011. Στη συνέχεια δημιουργούν διαγράμματα για να αναπαραστήσουν την ετήσια μεταβολή της θερμοκρασίας και να τα ερμηνεύσουν.

Στόχοι της εργασίας
1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα λογιστικά φύλλα.
2. Να γνωρίσουν τρόπους χρήσης των λογιστικών φύλλων.
3. Να συνδυάσουν τη χρήση του υπολογιστή με άλλα μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία).

Διαδικασία
1. Αναζήτηση στο διαδίκτυο για τις θερμοκρασίες παλιότερων χρόνων.
2. Επιλογή περιοχής, μήνα και έτους.
3. Αντιγραφή και επικόλληση των στοιχείων στο Excel.
4. Διαμόρφωση των στοιχείων.
5. Υπολογισμός μέσων όρων των ημερών του μήνα (μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας).
6. Υπολογισμός μέσου όρου μηνός.
7. Επανάληψη της διαδικασίας για όλα τα έτη.
8. Δημιουργία διαγραμμάτων.
7. Αποθήκευση του πίνακα στο web site της τάξης π.χ sites.google.com/site/a1epalafs 

Εργαλεία:
Microsoft Excel, Google Sites

Web Sites
Freemeteo.gr