Ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) 


Η ιδέα της συγχώνευσης του παραδοσιακού τρόπου δημιουργίας ιστοριών με τα σημερινά ψηφιακά εργαλεία εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες ψηφιακές ιστορίες επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και περιέχουν μια συγκεκριμένη άποψη. 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η προσοχή εστιάζεται σε αυτά που οι μαθητές διδάσκονται και είναι σύντομης διάρκειας. Ζωντανές εικόνες, μουσική και η απαραίτητη αφήγηση. Η αφήγηση μπορεί να συνοδεύεται από υπότιτλους, πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση λεξιλογίου. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να αναθέσουν εργασίες ή να διδάξουν θέματα, ενώ μπορούν επίσης να αφήσουν τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες και στη συνέχεια να τα μοιραστούν με άλλους. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες για να διευκολύνουν συζητήσεις στην τάξη, για να ξεκινήσουν τη διδασκαλία ενός νέου θέματος, ή να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες. Μέσα από τη δημιουργία αυτών των ιστοριών οι μαθητές οφείλουν να κάνουν κτήμα τους το υλικό που παρουσιάζουν. Θα πρέπει να αναλύσουν και να συνθέσουν τις πληροφορίες, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις σκέψεις και τις ιδέες τους.
Προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τα: iMoviePhoto Story 3 ή το Movie Maker.

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling


Μερικές ιδέες εργασίες σχετικές με την ψηφιακή αφήγηση:

Περιγραφή μιας συνηθισμένης ημέρας των μαθητών, περιγραφή μιας περιοχής, σχεδιασμός κόμικ, αναδρομή ενός ταξιδιού, περιγραφή του σχολείου μας, ντοκιμαντέρ, οδηγίες χρήσης ή οδηγίες μιας εργασίας.
Επίσης:

1. Δημιουργία μιας ιστορίας σχετικά με έναν ήρωα της ιστορίας, της επιστήμης ή της πολιτικής, στον οποίο οι μαθητές θα ήθελαν να μοιάσουν. Μπορεί η ιστορία να βασίζεται σε υποθετική αφήγηση του ίδιου.
2. Δημιουργία της αυτοβιογραφίας ενός αντικειμένου, μιας σπουδαίας ανακάλυψης, μιας επιστημονικής έννοιας ή ενός τραγουδιού.
3. Μετατροπή ενός ποιήματος ή διηγήματος σε μια ιστορία με πολυμέσα.
4. Μετατροπή μιας σύνθετης επιστημονικής, ιστορικής ή πολιτικής ιδέας σε μια προσωπική αφήγηση με επίκεντρο την κατανόηση και όχι την αναπαραγωγή της ιδέας.
5. Αναζήτηση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων που έχει στη ζωή μας η πρόοδος της επιστήμης σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
6. Σύνδεση μιας προσωπικής ιστορίας με ένα θέμα από τη διδακτέα ύλη.
7. Περιγραφή ενός ιστορικού γεγονότος.
8. Αυτοβιογραφία μαθητών.
9. Οδηγοί συμπεριφοράς και κανόνων για μια τάξη ή το σχολείο.
10. Αφιερώματα σε ένα σχολικό γεγονός.
11. Δημιουργική γραφή.
12. Δημιουργία ταινίας με εικόνες ανά παράγραφο ενός κειμένου.
13. Ιστορία με θέμα ταξιδιωτικού περιεχομένου.
14. Παράλληλα με τη διδασκαλία ενός ποιήματος.
15. Σύγκριση και σχολιασμός διαφημίσεων
16. Ανάλυση των επιπτώσεων των πολυμέσων.