PoděkováníNadace Život umělce


Díky příspěvku, který nám laskavě poskytla Nadace Život umělce, jsme mohli v listopadu 2009 v Praze uspořádat dílnu barokního herectví pod vedením francouzského herce a lektora Lorenza Charoy.

Za podporu mnohokrát děkujeme!
Divadlo Ypsilon

Dílna barokního herectví v listopadu 2009 proběhla v prostorách Divadla Ypsilon, kterému srdečně děkujeme za všestrannou vstřícnost!Dík za pomoc při přípravě hudební stránky našich představení patří Marcovi Niubó, Michaelu Pospíšilovi a Lence Pištěcké.