Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου (δείτε το στο Google Earth)

Φωτογράφιση αποφοίτησης-Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012Γλώσσα : Ρήμα-Υποκείμενο-Αντικείμενο : Ασκήσεις

Αντωνυμίες - Ασκήσεις

Γεωγραφία ΣΤ'- Οροσειρές, Πεδιάδες, Λίμνες, Ποταμοί

Μαθηματικά : Προβλήματα σύγκρισης κλασμάτων

Κλάσματα : Επαναληπτικό

Γλώσσα : Αντωνυμίες

Γλώσσα : Κυριολεξία - Μεταφορά - Παρομοίωση

Μαθηματικά - Ασκήσεις μεικτών κλασμάτων

Διαμαρτυρία των μαθητών μας για την κατάσταση του σχολείου

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 - Επίσκεψη στο Μουσείο Νομισμάτων

Βίντεο από την επίσκεψη

Πρωτάθλημα Σκάκι - Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2011

Ιστορία : Τα σημαντικότερα γεγονότα από τους αρχαίους χρόνους ως σήμερα

Γλώσσα : Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Γεωγραφία : Άσκηση με Συντεταγμένες