Specialeprisen

Om Specialeprisen
 
Hvert år kårer Dansk Selskab for Datalogi årets bedste datalogiske speciale eller eksamensprojekt. Prisen, som nu er på 10.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og blev tidligere doneret af DANSK IT. Alle vejledere ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisbelønning, når selskabet indkalder hertil i starten af hvert kalenderår. Bestyrelsen for selskabet vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen.
 
Som overordnet krav for at et projekt kan komme i betragtning til specialeprisen stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

Se indkaldelse af nomineringer til specialeprisen for 2019 nederst på siden.

De nominerede specialer offentliggøres  hvert forår i foreningens medlemsblad.

Vindere af Specialeprisen

2018: "Automated Anomaly Detection In Chaotic Time Series: A Reservoir Computing Approach", af Niklas Heim, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. (Link)

2017: "End-to-End Encrypted Cloud Storage: A Security Analysis of SpiderOak ONE", af Anders P. K. Dalskov, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

2016: "Automatic estimation of emphysema extent in low-dose CT scans of the lungs", af Silas Nyboe Ørting, DIKU

2015: "The Effect of Indoor Positioning Performance on Human Activity Reasoning", af Andreas Mathisen og Søren Krogh Sørensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

2014: "Maintaining alterable planar embeddings of dynamic graphs", Eva Rotenberg, DIKU

2013: "Computing Triplet and Quartet Distances", af Jens Johansen og Morten Kragelund Holt, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

2012: "Redesigning the language for business logic in the Maconomy ERP system and automatic translation of existing code" af Piotr Borowian, DTU Compute.
 
2011: ”Computational Methods for Graph Grammar Analysis – Finding Chemical Patterns” af Jakob Lykke Andersen, SDU
 
2010: Prisen blev delt mellem:
Henrik Møller Rasmussen og Johan Musaeus Bruun, DTU Informatik, "Detection, Recognition, and Georeferencing of Traffic Signs in Street-Level Imagery" og
Michal Terepeta, DTU Informatik, "Flow Analysis using Program Graphs".
 
2009: Prisen blev delt mellem:
Rasmus Fonseca, DIKU, "Ab Initio Protein Structure Prediction using Bezier Curve Representation" og
Jakob Aarøe Dam, CS AU, "A web-based weather service for wind sports".
 
2008: Prisen blev delt mellem:
James Avery, DIKU, "The Generalized Sturmian Method: Development, Implementation and Applications in Atomic Physics. og
René Truelsen og Kristine Slot, DIKU, "Content-aware video editing in the temporal domain".
 
2007: "Exploring the Potential of the Cell Processor for High Performance Computing" af Mohammad Jowkar, DIKU.
 
2006: "Tools for Automatic Audio Indexing" af Kasper Winther Jørgensen og Lasse Lohilahti Mølgaard, IMM/DTU.
 
2005: "Statisk validering af stemmeprotokoller" af Esben Heltoft Andersen og Christoffer Rosenkilde Nielsen, DTU.
 
2004: "Dynamisk simulering af artikulerede stive legemer" af Jakob Holck, DIKU.
 
2003: "Methods for interactive constraint satisfaction" af Jeppe Nejsum Madsen.
 
2002: "Rendering under Uncontrolled Illumination" af Anders Brodersen og Michael Bang Nielsen, DAIMI.
 
2001: "En model for identificering af ledsætningskommaer (nyt komma)" af Mikkel Kirkeby Mosthaf, RUC.
 
2000: "Aintz: Collective Problem Solving by Artificial Ants" af Lars Kroll Kristensen.
 
1999: "Weak and Strong Normalization, K-redexes, and First- Order Logic" af Peter Møller Neergaard.
 
1998: "Løsning af det todimensionale guillotine-pladeudskæringsproblem vha. kolonnegenerering" af Claus Rosendal Gareissen.
 
1997: "Implicit and Explicit Aspects Of Scope and Block Structure" af Ulrik Pagh Schultz.
 
1996: "Multi-Scale Segmentation of Grey-Scale Images" af Ole Fogh Olsen.
 
1995: "Polymorphic Dynamic Typing Aspects of Proof Theory and Inference" af Jakob Rehof.
 
1994: "Dokumentbehandling og SGML transformation" af Klaus Harbo.
 
Ċ
Ukendt bruger,
9. jun. 2020 05.31