Om Dansk Selskab for Datalogi

Kort om Dansk Selskab for Datalogi

Dansk Selskab for Datalog (DSfD) blev startet ved en stiftende generalforsamling den 4. juli 1966.
Det oprindelige navn var: Dansk Selskab for Datalogi og Datamatik.
Den stiftende generalforsamling foregik: 4. juli 1966 kl. 20.00 H. C. Ørsted Instituttet auditorium 3.

Formål
Det står anført i vedtægternes §1: Selskabet har til opgave at arbejde for kendskabet til datalogi.
Siden stiftelsen er formålet blevet praktiseret ved at holde åbne medlemsmøder, hvor der hver gang er sat et eller flere spændende, datalogiske emner på dagsordenen.

Selskabets vedtægter
Se vedtægterne her.

Prisen for årets bedste datalogiske speciale
I forbindelse med selskabets 25 års jubilæum blev prisuddeling for årets bedste datalogiske speciale indført, og prisuddelingen er foregået hvert år siden, alle år med Dansk IT som sponsor for den uddelte præmie til vinderen.

Selskabets hjemmeside
Selskabet har sin hjemmeside på: www.datalogi.dk 
 
 
Kort om selskabets historie

Selskabets første møde foregik inden selve generalforsamlingen. Mødet blev indkaldt af Bjarner Svejgaard, og det fandt også sted på HCØ, men før selve den stiftende generalforsamling, nemlig den 20. juni 1966. Foredraget:
A. J. Perlis "DATA STRUCTURES".

Følgende har været formand for Dansk Selskab for Datalogi (i alfabetisk orden - vi håber at vi senere kan præsentere listen med årstal):
  • Bodil Larsen
  • Eric Jul
  • Helle Knudsen
  • Inge Li Gørtz
  • Jacob Nørbjerg
  • Jens Clausen
  • Morten Borup Harning
  • Niels Christian Juul
  • Peter Johansen
  • Peter Naur.
Fokus på fremtiden
Gennem tiden har Selskabet i høj grad haft fokus på, hvad der sker i dag, og hvad der vil ske i fremtiden. Det med at holde styr på, hvad der hidtil er foregået i Selskabet har således ikke haft stor prioritet. Det viste sig bl.a. i forbindelse med Selskabets 25 års jubilæum, som blev holdt efter 26 år, nemlig den 11. juni 1992.

Lidt yderligere information om selskabet findes i medlemsbladet fra 40 års jubilæet i 2006