Meddelelser‎ > ‎

1. juni 2017 kl. 16: Generalforsamling

indsendt 9. maj 2017 23.36 af Hans-Henrik Kaaber   [ opdateret 1. jun. 2017 04.34 af Jacob Nørbjerg ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 16.00 – ca. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø,
i Auditorium 5 (HCØ, kælderen i bygning E).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser:

Studerende: kr. 60

Pensionister: kr. 30

Andre: kr. 150

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Torben Ægidius Mogensen

Torben Ægidius Mogensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår at forlænge valgperioden for Hans-Henrik Kaaber (indtrådt i 2016) med yderligere ét år af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skal bestå af fire medlemmer ifølge vedtægternes §4.

Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer af foreningen kan stille op.

6. Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest den 28. maj (send til formand@datalogi.dk).

8. Eventuelt

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling og reception.

Comments