Meddelelser


Specialeprisen 2016

indsendt 10. jul. 2017 01.26 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 10. jul. 2017 01.30 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 8 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2016. Et udvalg under bestyrelsen nominerede 5 af den indsendte specialer, som derefter blev vurderet af bedømmelsesudvalget.

 Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet

"Automativ estimation of emphysema extent in low-dose CT scans of the lungs", af Silas Nyboe Ørting, DIKU.


 som det bedste datalogispeciale 2016.


Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Department of Digitalization, CBS

Vi ønsker vinderen tillykke.
De nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i efteråret.

1. juni 2017 kl. 16: Generalforsamling

indsendt 9. maj 2017 23.36 af Hans-Henrik Kaaber   [ opdateret 1. jun. 2017 04.34 af Jacob Nørbjerg ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 16.00 – ca. 16.30

Generalforsamlingen afholdes på HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø,
i Auditorium 5 (HCØ, kælderen i bygning E).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser:

Studerende: kr. 60

Pensionister: kr. 30

Andre: kr. 150

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Torben Ægidius Mogensen

Torben Ægidius Mogensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår at forlænge valgperioden for Hans-Henrik Kaaber (indtrådt i 2016) med yderligere ét år af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skal bestå af fire medlemmer ifølge vedtægternes §4.

Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer af foreningen kan stille op.

6. Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest den 28. maj (send til formand@datalogi.dk).

8. Eventuelt

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling og reception.

Indkaldelse af nomineringer til prisen for bedste speciale 2016

indsendt 26. feb. 2017 03.15 af Jacob Nørbjerg

Dansk Selskab for Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2016 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter. Prisen, som nu er på 5.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og doneres af Dansk Selskab for Datalogi. Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen.

Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år kan ses på foreningens web-site: datalogi.dk

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder. Indstillingen skal være på ca. 1 side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-mail adresse for forfatter og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort i foreningens blad og på foreningens hjemmeside datalogi.dk.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse og middag.

Overrækkelsen af prisen vil finde sted ved selskabets generalforsamling den 1 juni 2017.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten bedes sendt senest 12. april. 2017 som email til

Dansk Selskab for Datalogi,
E-mail: datalogi@datalogi.dk

Specialeprisen 2015

indsendt 7. sep. 2016 01.42 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 7. sep. 2016 01.47 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 3 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2015.

 Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet

"The Effect of Indoor Positioning Performance on Human Activity Recognition", af Andreas Mathisen og Søren Krogh Sørensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.


 som det bedste datalogispeciale 2015.


Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Datalogisk Institut, Aalborg Universitet

De nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i efteråret.
Vi ønsker vinderne tillykke.

Specialeprisen 2014

indsendt 7. sep. 2016 01.32 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 7. sep. 2016 01.48 ]

Ved fristens udløb havde foreningen modtaget ialt 4 kandidater til prisen for bedste datalogispeciale 2014.

Alle specialerne var af høj kvalitet og dækkede en bred vifte af datalogiske emner. Bedømmelsesudvalget endte med at kåre specialet
"Maintaining alterable planar embeddings of dynamic graphs", af Eva Rotenberg, DIKU

 som det bedste datalogispeciale 2014.

Diplom og præmien på 10.000 DKK blev overrakt vinderne af direktør Per Andersen, Dansk IT.

Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Peter Sestoft, ITU (formand)
Professor Stephen Alstrup, DIKU
Lektor Jacob Nørbjerg, Datalogisk Institut, Aalborg Universitet

Tre af de nominerede specialer vil blive præsenteret ved et arrangement i oktober.

Vi ønsker vinderen tillykke og takker Dansk IT for deres fortsatte støtte til specialeprisen.

Indkaldelse af forslag til bedste speciale 2015

indsendt 31. mar. 2016 02.05 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 31. mar. 2016 02.09 ]

Bedste datalogi-speciale 2015

Vejledere af specialer og eksamensprojekter på kandidatniveau fra datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter inviteres hermed til at indstille kandidatspecialer til prisen for bedste speciale i datalogi for året 2015.

Indkaldelse af nomineringer til bedste speciale i datalogi 2015

Dansk Selskab for Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2015 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter. Prisen, som nu er på 5.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og doneres af Dansk Selskab for Datalogi. Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen.

Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år kan ses på foreningens web-site: datalogi.dk

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder. Indstillingen skal være på ca. 1 side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-mail adresse for forfatter og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort i foreningens blad og på foreningens hjemmeside datalogi.dk. Her kan man også finde oplysninger om tidligere prisopgaver.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse og middag.

Overrækkelsen af prisen vil finde sted ved selskabets generalforsamling den 10 juni 2015.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten bedes sendt senest 30. april. 2016 som email til

Dansk Selskab for Datalogi,
E-mail: datalogi@datalogi.dk

Peter Naur 1928 - 2016

indsendt 10. jan. 2016 02.33 af Jacob Nørbjerg

Peter Naur, et fyrtårn i datalogien både i Danmark og internationalt,døde d. 3. januar 2016.
Peter Naur var en internationalt anerkendt forsker – han modtog Turing prisen i 2005 for bl.a. sit bidrag til ALGOL 60 – men han har også haft en enorm betydning for datalogien i Danmark. Dels ved at skabe selve betegnelsen datalogi, som “læren om data og deres brug”, dels som den første professor på DIKU, landets første institut for datalogi.
Dertil var han blandt stifterne af Dansk Selskab for Datalogi og selskabets første formand.
Han har i mange år været æresmedlem i selskabet.
Jeg kom aldrig til at kende Peter Naur personligt, men jeg havde fornøjelsen af ham som en meget inspirerende underviser i maskinarkitektur og -programmering på Datalogi 1. Jeg har siden oplevet ham som en grundig og indsigtsfuld forsker, som ikke veg tilbage for at udtrykke kontroversielle holdninger. Hans udforskning af menneskelig problemløsning og af betydningen af erfaring og personlig viden i programmørers arbejde, udfordrede – og udfordrer muligvis stadig – mange, men har været stærkt inspirerende for min forskning og indgår den dag i dag i min undervisning.
Æret være hans minde.

Jacob Nørbjerg, formand for Dansk Selskab for Datalogi.

Interesserede kan finde flere mindeord og referencer til Peter Naurs arbejde på DIKUs hjemmeside:
http://diku.dk/nyheder/2016/peter-naur/

Bisættelsen finder sted fra Mariebjerg Kapel, store sal, d. 15. januar kl 15.

Generalforsamling

indsendt 8. maj 2015 03.10 af Jacob Nørbjerg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamlingi Dansk Selskab for Datalogi

Torsdag den 18. juni 2014 kl 16.00 - ca 16.30

Generalforsamlingen afholdes i Lille UP1, Universitetsparken 1, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser:

Studerende: kr. 60

Pensionister: kr. 30

Andre: kr. 150

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er følgende:
Niels Jørgensen, RUC

Inge Li Gørtz, DTU

Torben Mogensen, DIKU

Torben Mogensen modtager genvalg.
Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen kan stille op.

6. Valg af revisorer

Revisorerne er ikke på valg i år.

7. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 4. juni.

8. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling.

Indkaldelse af forslag til bedste speciale 2014

indsendt 20. feb. 2015 05.32 af Jacob Nørbjerg

Vejledere af specialer og eksamensprojekter på kandidatniveau fra datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter inviteres hermed til at indstille kandidatspecialer til prisen for bedste speciale i datalogi for året 2014.

Dansk Selskab for Datalogi indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kandidatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2014 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter. Prisen, som nu er på 10.000 kr., blev første gang uddelt i 1991 og doneres af Dansk IT. Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen.

Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år kan ses på foreningens web-site: datalogi.dk

Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet enten er nyskabende, dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller nye praktiske konstruktioner, viser ny anvendelse, dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny måde, eller formidlende på et højt pædagogisk plan, dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder. Indstillingen skal være på ca. 1 side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med e-mail adresse for forfatter og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort i foreningens blad og på foreningens hjemmeside datalogi.dk. Her kan man også finde oplysninger om tidligere prisopgaver.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Bestyrelsen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse og middag.

Overrækkelsen af prisen vil finde sted ved selskabets generalforsamling den 18 juni 2015.

Indstillingen og et elektronisk eksemplar af specialerapporten bedes sendt senest 31. marts. marts 2015 som email til

Dansk Selskab for Datalogi,
E-mail: datalogi@datalogi.dk

Fornem pris til Neil Jones

indsendt 12. jun. 2014 03.25 af Jacob Nørbjerg

Neil Jones, professor emeritus på DIKU har modtaget en fornem pris fra ACM. I den anledning afholdes en workshop mandag d. 16 juni i København.
Vi ønsker Neil tillykke og viderebringer invitationen til workshop nedenfor:Neil D. Jones, professor emeritus at DIKU, has been awarded the prestigious Programming Languages Achievement Award 2014 by ACM SIGPLAN in recognition of his scientific contributions to programming languages.
 
We would like to invite you to attend “Programs as Data: Workshop in honor of Neil D. Jones this Monday, June 16th, at Alexander Hall in Downtown Copenhagen, in celebration of Neil’s work and the prominent international role Denmark has played in the theory and practice of programming languages.
 
Time: 16. juni 2014, at 12.00-18.00

Place: Alexander Hall, Bispetorv Annex, Bispetorvet 1-3, DK-1167 Copenhagen K

 
For the program, registration link and practical information, please see the workshop home page. www.diku.dk/neil-jones
 
Please note that the workshop is free and open to everybody interested, but requires registration.

Hoping to see you Monday!
 
On behalf of the Organising Committee 
 
Olivier Danvy, Associate Professor, Aarhus University
Fritz Henglein, Head of section for Algorithms and Programming Languages, DIKU
Jakob Grue Simonsen, Vice head of Dept., Research, DIKU
Jan Midtgaard, postdoc. Aarhus University
 

1-10 of 17