Arrangementer‎ > ‎

Generalforsamling mandag den 14. september 2020 kl. 17.00 på Zoom

indsendt 30. aug. 2020 04.32 af Niels Christian Juul
Hermed indkaldes til årets generalforsamling under henvisning til covid-19 pandemien udsat i forhold til vedtægterne
Generalforsamlingen afholdes på zoom:
https://uio.zoom.us/j/66506873394?pwd=dXJIMWt1dllzRndLbVo2blNyV0YzQT09
(mere om zoom nederst i denne post)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemsbidrag
De hidtidige kontingentsatser er:
- Studerende: kr. 60, Pensionister: kr. 30, Andre: kr. 150
Bestyrelsen foreslår at der ikke opkræves kontingent i 2020 henset til selskabets
aktivitetsniveau.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:
- Eric Jul (formand) – genopstiller om nødvendigt
- Birgitte Tågholt (kasserer) – genopstiller om nødvendigt
- Niels Christian Juul (sekretær) – genopstiller om nødvendigt
Bestyrelsen består i øvrigt af:
- Gorm Raabo Larsen (næstformand)
Bestyrelsen skal ifølge vedtægternes §4 bestå af fire til seks medlemmer.
Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.
Alle medlemmer af foreningen kan opstille.
6. Valg af revisorer
Revisorer er.
- Nils Andersen
- Lars G. Jakobsen
Disse er på valg i år.
7. Eventuelt

ZOOM:
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593

Documentation on how to use Zoom can be found here:
https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

One tap mobile
+4723960588,,66506873394# Norway
+4773494877,,66506873394# Norway

Dial by your location
        +47 2396 0588 Norway
        +47 7349 4877 Norway
        +46 8 4468 2488 Sweden
        +46 8 5050 0828 Sweden
        +45 32 70 12 06 Denmark
        +45 32 71 31 57 Denmark
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593
Find your local number: https://uio.zoom.us/u/cexGtu2B4Y

Join by SIP
66506873394@109.105.112.236
66506873394@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593
Comments