Arrangementer


1. juni 2017: Generalforsamling

indsendt 5. feb. 2017 08.14 af Hans-Henrik Kaaber   [ opdateret 26. mar. 2017 23.39 ]

Bestyrelsen varsler hermed om Generalforsamling 2017 som holdes torsdag 1. juni. Indkaldelse med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden følger senere.

NB! Tidligere annonceret som mandag - jeg beklager fejlen /hans-henrik

Driving IT - Fredag den 4. november 2016 - i Ingeniørforeningen

indsendt 24. okt. 2016 12.32 af Niels Christian Juul

Driving IT 2016. Fire spor. 40 talere. En koncentreret årlig vitaminpille for alle IT-professionelle. Arrangeret af IDA IT m.fl.

Driving IT 2016

Hvornår:  4. nov. 2016 KL. 09:00 - 17:30

Hvor: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33

Tilmeldingsfrist : 30. okt. 2016 - 23:59

Arrangementsnummer: IDA 316812 

Betalingsarrangement ifølge IDA's regler
300 for medlemmer af IDA, 500 for andre, 0 for IDA-studiemedlemmer, 125 for andre studerende,

Tilmelding, program og yderligere oplysninger på arrangementets hjemmeside drivingit.dk

4 parallelle spor:

Privacy / Security:

Privacy / Security-sporet ser på en virkelighed, hvor privatliv, som vi kender det, er ved at forsvinde. Milliarder af sensorer indsamler data. Onlineaktiviteter logges. Hvordan sikres fremtidens ...

Tools:

Tools-sporet er det konkrete spor fyldt med praktisk viden, som du kan gå direkte hjem og bruge. Hvilke værktøjer kan bedst øge kvalitet og hastighed på dit udviklingsarbejde? Hvilke tricks kan au ...

Startup:

På Startup-sporet sætter vi fokus på teknologibaseret iværksætteri. Få inspiration og hør om "engineering in entrepreneurship".

Cool:

Cool-sporet er dedikeret til teknologier og ideer, som endnu ikke har fået deres faste form, men som er … cool.

Kontakt mellem IDA IT og Datalogisk Selskab: Niels Christian Juul (ncjuul@datalogi.dk)

Foredrag: Social Set Analysis: A Set Theoretical Approach to Big Data Analysis

indsendt 21. sep. 2016 11.50 af Jacob Nørbjerg

Tid: Torsdag d. 13. oktober 2016, kl 1630 - 1800
Sted: Lille UP1, Universitetsparken 1, 2100 Ø

Abstract:
Current research projects at the Centre for Business Data Analytics (http://bda.cbs.dk), Copenhagen Business School are addressing an academic research gap and real-world industry need to describe, model, analyse and explain large-scale interactions on organisations’ social media channels as individuals' associations to identities, values, aspirations and ideas. Towards this end, we are developing and evaluating a set-theoretical approach to big data analytics termed “Social Set Analysis” (SSA).  Social Set Analysis consists of three primary research activities: (a) theorising, modelling, and collecting big social data about organisations (e.g., official Facebook page); (b) combining those big social data sets with in-house organisational data sets (e.g., Customer Relationship Management Systems); and finally (c) analysing the combined datasets by applying set theoretical methods and tools (Crisp sets, Fuzzy sets, Rough sets, Random sets and Bayesian sets). This talk will outline the SSA approach, present selected empirical findings, discuss implications and limitations, identify challenges and sketch future research directions.

Bio:
Ravi Vatrapu is a professor of human computer interaction at the Department of IT Management, Copenhagen Business School; professor of applied computing at the Westerdals Oslo School of Arts Communication and Technology; and director of the Centre for Business Data Analytics (#cbsBDA).  Prof. Vatrapu’s current research focus is on big social data analytics. Based on the enactive approach to the philosophy of mind and phenomenological approach to sociology and the mathematics of classical, fuzzy and rough set theories, his current research program seeks to design, develop and evaluate a new holistic approach to computational social science, Social Set Analytics (SSA). SSA models social media interactions as associations to ideas, values and social actors and consists of novel formal models, predictive methods and visual analytics tools for big social data.

Prof. Vatrapu holds a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Communication and Information Sciences from the University of Hawaii at Manoa, Master of Science (M.Sc) in Computer Science and Applications from Virginia Tech, and Bachelor of Technology in Computer Science and Systems Engineering from Andhra University.

Tilmelding senest mandag d. 10 oktober her:  http://doodle.com/poll/8msu86viq6ugsv52

24. oktober: Præsentation af de nominerede specialer til specialeprisen 2015

indsendt 7. sep. 2016 02.22 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 9. sep. 2016 03.22 ]

Tid: 24. oktober 1630-1800

Sted: Auditorium 5, HCØ

Forfatterne til de nominerede specialer præsenterer deres arbejde:

Andreas Mathisen & Søren Krogh Sørensen, The Effect of Indoor Positioning Performance on Human Activity Recognition, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet (Vinder af prisen for bedste speciale 2015)

Kristoffer Aalund Søholm and Sebastian Paaske Tørholm, Ordered Finite Action Transducers for High-Performance Stream Processing, DIKU

Tony Beltramelli, Deep-Spying: Spying using Smartwatch and Deep Learning, ITU

Hvert af specialerne præsenteres på 20-25 minutter efterfulgt af spørgsmål fra publikum.

Læs om de nominerede specialer i medlemsbladet fra maj 2016.

Generalforsamling og jubilæumsmiddag

indsendt 23. maj 2016 08.28 af Jacob Nørbjerg

Se program i det seneste nummer af medlemsbladet

Indkaldelse til generalforsamling 10. juni 2016

indsendt 10. maj 2016 12.39 af Jacob Nørbjerg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Fredag den 10. juni 2016 kl 16.00 - ca 16.30

Generalforsamlingen afholdes på DIKU, Universitetsparken 1, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslår uændrede satser:

Studerende: kr. 60

Pensionister: kr. 30

Andre: kr. 150

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jacob Nørbjerg, CBS

Birgitte Taagholt, Oracle A/S

Bo Hansen-Hansen, IT-Kartellet

Jacob Nørbjerg og Birgitte Taagholt modtager genvalg.

Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer ifølge vedtægternes §4, men har i det sidste år kun haft 4 medlemmer. Det har ikke været muligt for for bestyrelsen at rekruttere nye medlemmer. Det er derfor vigtigt, at interesserede blandt foreningens medlemmer tilmelder sig.

Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer af foreningen kan stille op.

6. Valg af revisorer


På valg er:

Kim Ørtved

Nils Andersen

Nils Andersen modtager genvalg.

Kim Ørtved har meddelt at han ikke ønsker genvalg.

7. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægterne

§4 ændres til

"Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og op til yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv."

Begrundelse: Det er vanskeligt at finde kandidater til bestyrelsen og vi skønner ikke, at arbejdsbyrden kræver mere end 4 medlemmer. Banken kræver desuden, at bestyrelsens sammensætning lever op til vedtægterne

Ny §8

"Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab."

Begrundelse: Ændringen skyldes lov om hvidvaskning af penge.

8. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter aftenens foredrag, hvorefter der er prisuddeling og middag.

10 juni 2016: Generalforsamling og 50 års jubilæum

indsendt 11. mar. 2016 06.46 af Jacob Nørbjerg

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling og fejring af foreningens 50 års jubilæum fredag d. 10. juni 2016.
Yderligere information følger.

30. november 2015: The Future of our Past: Dis-Membering Social Memory into Bits and Bytes

indsendt 2. nov. 2015 08.44 af Jacob Nørbjerg

Assistant professor Attila Marton, Department of IT Management, CBS

Tid: 30. november 2015, 1615 - 1800
Sted: HCØ, auditorium 6

Abstract:
Memory invokes the dynamic interplay between forgetting and remembering as the basis for the construction of a past aligned to what the future is expected to bring.
Propelled by the immense capacities to store data, the ideal of information technologies as a remedy against forgetting seems to be an overstatement considering the fact that digital media are based on the most radical classification possible – the classification of everything and anything into only two classes of 0 and 1. Digital memory is the
dis-membrance of singular events into binary digits leading to the counter-intuitive conclusion that the storing of binary-based data itself is a way of forgetting.
Re-membrance, in turn, is the computational reconstruction of artefacts composed out of binary digits. Thus conceived, binary-based digital media are very ill-fitted for mnemonic purposes, since, for the first time, the conservation of a communication medium as such is not enough for societal remembering.

28 oktober, 2015 kl 1630: Præsentation af nominerede specialer til specialeprisen 2014

indsendt 12. okt. 2015 02.10 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 13. okt. 2015 01.48 ]

Lille UP 1, Universitetsparken 1-3

Nyt lokale: Auditorium 6, HCØ

Forfatterne til tre af de nominerede specialer præsenterer deres arbejde.

Hvert af specialerne præsenteres på 20-25 minutter efterfulgt af spørgsmål fra publikum.

Eva Rotenberg: "Maintaining alterable planar embeddings of dynamic graphs", DIKU (Vinder af prisen for bedste speciale 2014)

Peter Urbak: "A Formal Study of Moessner’s Sieve", DAIMI, AU

Jacques Holst og Martin Kjeldsen: "
Identifying Payment Instrument Characteristics through the use of Repertory Grid", ITU
 

Læs om de nominerede specialer i medlemsbladet fra maj 2015.

18. juni 2015. Generalforsamling, foredrag og prisoverrækkelse

indsendt 8. maj 2015 03.07 af Jacob Nørbjerg

Generalforsamlingen 2015 afholdes d. 18. juni kl 16.00

Generalforsamlingen efterfølges af et fagligt foredrag kl ca 16.30 og overrækkelse af prisen for bedste speciale kl 1730.
Derefter er der reception.


Program

Kl. 16:00: Generalforsamling

Se under Meddelelser

Ca. 16:30: Foredrag
Casper Wilstrup, Best Brains: Den organiske virksomhed

En ny generation af succesfulde virksomheder bygget op om selvorganiserende teams er ved at vokse frem. Casper tager tilhøreren på en hæsblæsende tur gennem fysik, matematik, filosofi og psykologi i sin fortælling om virksomheder, der har gjort radikalt op med traditionelle organisationsformer, og som herigennem har opnået bemærkelsesværdige resultater.


Ca. 17:30: Prisoverrækkelse for bedste datalogispeciale 2014

Der er i år nomineret 4 specialer.

Anbefalingerne fra specialevejlederne kan læses i medlemsbladet for maj 2015.

Ca. 18:00 – 19:00: Reception


1-10 of 30