Arrangementer

Kommende arrangementer:


Generalforsamling mandag den 14. september 2020 kl. 17.00 på Zoom

indsendt 30. aug. 2020 04.32 af Ukendt bruger

Hermed indkaldes til årets generalforsamling under henvisning til covid-19 pandemien udsat i forhold til vedtægterne
Generalforsamlingen afholdes på zoom:
https://uio.zoom.us/j/66506873394?pwd=dXJIMWt1dllzRndLbVo2blNyV0YzQT09
(mere om zoom nederst i denne post)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemsbidrag
De hidtidige kontingentsatser er:
- Studerende: kr. 60, Pensionister: kr. 30, Andre: kr. 150
Bestyrelsen foreslår at der ikke opkræves kontingent i 2020 henset til selskabets
aktivitetsniveau.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:
- Eric Jul (formand) – genopstiller om nødvendigt
- Birgitte Tågholt (kasserer) – genopstiller om nødvendigt
- Niels Christian Juul (sekretær) – genopstiller om nødvendigt
Bestyrelsen består i øvrigt af:
- Gorm Raabo Larsen (næstformand)
Bestyrelsen skal ifølge vedtægternes §4 bestå af fire til seks medlemmer.
Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.
Alle medlemmer af foreningen kan opstille.
6. Valg af revisorer
Revisorer er.
- Nils Andersen
- Lars G. Jakobsen
Disse er på valg i år.
7. Eventuelt

ZOOM:
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593

Documentation on how to use Zoom can be found here:
https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

One tap mobile
+4723960588,,66506873394# Norway
+4773494877,,66506873394# Norway

Dial by your location
        +47 2396 0588 Norway
        +47 7349 4877 Norway
        +46 8 4468 2488 Sweden
        +46 8 5050 0828 Sweden
        +45 32 70 12 06 Denmark
        +45 32 71 31 57 Denmark
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593
Find your local number: https://uio.zoom.us/u/cexGtu2B4Y

Join by SIP
66506873394@109.105.112.236
66506873394@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 665 0687 3394
Password: 284593

Hvad går der galt i store, offentlige IT-projekter?

indsendt 28. maj 2019 08.17 af Ukendt bruger

Foredragsholder: Professor Søren Lauesen, IT-Universitetet
Tid: 13. juni 2019 ca. kl. 17 (efter generalforsamlingen)
Sted: Store Auditorium, Universitetsparken 3

Resumé:
Hvad der gik galt i 5 store offentlige IT projekter, eksemplificeret ved Sundhedsplatformen. Og hvad man kan gøre ved det.
Vi fandt 36 dødsårsager i disse projekter og senere 20 metoder til at forhindre det.
Den vigtigste metode er Problemorienterede Krav (SL-07): Lad være med at skrive hvad systemet skal gøre, men hvad det skal bruges til. Så kan leverandøren bruge det han har, og kunden kan vurdere hvor godt forslaget er.

SL-07 krav for et kompliceret, virkeligt projekt kan ses her:
http://www.itu.dk/people/slauesen/SorenReqs.html#Y-Foundation

Biografi:
Søren Lauesen har undersøgt fem store projekter i detaljer: Den Elektroniske Tinglysning, Rejsekortet, PolSag, EFI og EPIC (Sundhedsplatformen). Søren Lauesen er professor på IT-Universitetet i København. Han har arbejdet i IT-industrien i 20 år, heraf 10 år i multi-nationale virksomheder (ABB og NCR). Han har været professor ved Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet i 33 år. Han var med til at grundlægge to udviklingsafdelinger (i BBC/ABB og i NCR) og flere uddannelser (Datalogiuddannelsen ved KU, erhvervsøkonomi-datalogi ved CBS, og IT-Universitetets uddannelser). Han har været IT-eksperten bag Rigsrevisionens undersøgelse af den Elektroniske Tinglysning, af Rejsekortet, af Politiets sags-system (PolSag), EFI, mv.

Generalforsamling 13. juni 2019 kl. 16

indsendt 20. maj 2019 23.08 af Ukendt bruger   [ opdateret 28. maj 2019 08.19 ]

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes:
Store Auditorium, DIKU (den runde bygning)
Universitetsparken 3, 2100 København Ø

 Dagsorden:

    1. Valg af dirigent
    2. Formanden aflægger beretning
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af de minimalt krævede fire medlemmer, hvoraf én udtræder ved denne generalforsamling. Vi forventer yderligere fratrædelser ved generalforsamlingen i 2020. Idet bestyrelsen anser det for vigtigt at få etableret en stabil ledelse af foreningen også på længere sigt, skal vi opfordre potentielle bestyrelsesmedlemmer til at tilkendegive deres interesse overfor bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen.
    3. Fremlæggelse af regnskab
    4. Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen foreslår uændrede satser:
- Studerende: kr. 60, Pensionister: kr. 30, Andre: kr. 150
    5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat forslag til ændring af vedtægterne som vist efterfølgende.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til datalogi@datalogi.dk senest 2. juni 2019.
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende:
   - Hans-Henrik Kaaber (sekretær) – ønsker ikke at genopstille
Bestyrelsen består i øvrigt af:
   - Eric Jul (formand)
   - Niels Christian Juul (næstformand)
   - Birgitte Tågholt (kasserer)
Bestyrelsen skal ifølge vedtægternes §4 bestå af fire til seks medlemmer.
Kandidater kan melde sig til bestyrelsen eller opstille på selve generalforsamlingen.
Alle medlemmer af foreningen kan opstille.
    7. Valg af revisorer
Revisorer er.
   - Nils Andersen 
   - Lars G. Jakobsen
Disse er ikke på valg i år.
    8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen

”Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en generalforsamling, hvor der i indkaldelsen er stillet forslag herom, og kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Efterfølgende beslutning om disponering af foreningens formue træffes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.”

Begrundelse:

Det faldende aktivitetsniveau kan gøre det nødvendigt på et tidspunkt at gennemføre en nedlukning af foreningen. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne justeres, således at dette kan ske i god ro og orden, såfremt det måtte blive nødvendigt.

Link til Selskabets vedtægter.

Præsentation af årets speciale 2017

indsendt 2. okt. 2018 04.01 af Ukendt bruger   [ opdateret 2. okt. 2018 08.44 ]

Tid: 23. oktober 2018 kl.17:00 til ca. 19:30.
Sted: Aud. D på Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø
Vejledende tilmelding på 
https://doodle.com/poll/6favx389fmyh6nuw

 Velkommen til sæsonens første medlemsmøde hvor vi præsenterer årets bedste specialer fra 2017.

 Nr. 1:
Anders P.K. Dalskov: “End-to-End Encrypted Cloud Storage: A security analysis of SpiderOak ONE”

We examine in the following thesis the proprietary cloud storage application SpiderOak ONE developed and maintained by the Cloud Storage Provider SpiderOak. In a nutshell, the Cloud Storage Provider claims that, due to the user’s data being encrypted before it leaves the user’s computer, only the user (or someone knowing the user’s password) can access the data. In particular, the Cloud Storage Provider cannot read any of the user’s files. We set out to examine this claim. As the application in question does not provide any kind of source code, and little in way of documentation, we first describe how we reverse engineered the application. We then provide a formal description of the authentication protocols used by the application, how it handles cryptographic keys, file encryption and password changes. Finally, we demonstrate several concrete attacks, which a malicious storage provider can carry out that weakens — or entirely breaks — the confidentiality of the user’s password and thus the confidentiality of the user’s stored data.

We disclosed our findings in a responsible manner and SpiderOak updated their product.

 

Nr. 2:
Kristian Jagd and Mathias Thulstrup Johansen: ”Speech Recognition Systems with Kaldi: Speech-enabling Applications with an Improved Method for Generating Recognizers”

The aim of this thesis is to simplify the process of building and using speech recognizers with the Kaldi toolkit. This is done by creating a tool, which makes it easier and faster for developers to use the open source, speech recognition toolkit Kaldi.

The thesis presents general background information about speech recognition and the speech recognition toolkit Kaldi. An analysis shows why Kaldi is difficult to use for developers who are new to speech recognition. Based on this information, we derive the requirements specification for our tool. We then describe and discuss how the tool is designed and implemented.

Lastly, the developed tool has undergone a user evaluation. The evaluation indicates that the tool does indeed allow the target users to setup and test a speech recognizer based on a Deep Neural Network (DNN) much faster than when using Kaldi without the tool.

 ---OOO---

Efter fremlæggelserne er der som sædvanlig lidt at drikke og mulighed for at stille yderligere spørgsmål til foredragsholderne eller til almindelig faglig/social snak.

The Art of Implementing Object-Oriented Programming Languages

indsendt 14. maj 2018 08.29 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 15. maj 2018 07.29 ]

Speaker: Lars Bak, Director, Google Development Center, Aarhus
Time: 24. May at 1630
Place: Room Ks43, Kilen, Kilen (CBS), Kilevej 14A.
Metro: Fasanvej

Abstract

How is it possible to spend an entire professional career focusing only on

object-oriented languages and their implementations? The first part of this talk will discuss why performance, size, and simplicity have always played an important role and how research and innovation continue to push the envelope. Second, I’ll offer you a glimpse of a brand new programming language and software platform for small IoT devices. Please note, this is the first public introduction of Toit! Be prepared to be excited.


Bio

Lars Bak spent the last 30 years designing and implementing object-oriented programming languages. His passion for this area started in 1986 when implementing a runtime system for BETA. Since then, Lars has left marks on several software systems: Self, Strongtalk, JVM HotSpot, JVM CLDC HI, OOVM Smalltalk, V8, and Dart, and lately Toit. In 2018, he received the Dahl-Nygaard prize for design and implementation of several object-oriented systems. Lars has a master’s degree in computer science at Aarhus University from 1988.


After the talk, Lars Bak will officially receive the Dahl-Nygaard Award, see http://www.aito.org/Dahl-Nygaard/

Please sign up at the following Doodle: https://doodle.com/poll/2q43aank7iaiykcp
Just enter your name and click on the date.


ESS Instrument Detector Algorithms

indsendt 14. maj 2018 04.43 af Ukendt bruger   [ opdateret 14. maj 2018 04.44 ]

Professor Stig Skelboe, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
Time: 12 June 2018, 16:30 - 17:30
Place: Copenhagen Business School, Howitzvej 60, Department of Digitalization, room 5.23
(Afholdes i forlængelse af den årlige generalforsamling - se indkaldelsen til denne.)

The European Spallation Source (ESS) is a powerful neutron source being built in Lund in Sweden. This presentation first gives a brief overview of the ESS, and then presents the detector technology used by one of the instruments, the Macromolecular Spectrometer (NMX). The main part of the presentation is about the algorithms developed for real time processing of electrical data from the detector into the scatter images being the main outcome of an experiment. Because of the real time requirement, the algorithms are designed to run in constant time per data point. The processing includes time sorting, neutron event clustering of data from x and y electrode strips of the detector, pairing of x and y clusters, and finally localization of the neutron events.

21. marts 2018: The History of UNIX in the History of Software

indsendt 8. mar. 2018 01.25 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 8. mar. 2018 04.21 ]

Lektor Tom Haigh fra University of Wisconsin i Milwaukee gæster Danmark i foråret 2018 inviteret af Institut for Naturfagenes Didaktik. Besøget er foranlediget af ”Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

Árrangementet holdes sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik, som har besøg af Tom Haigh – og med ITU som co-host.


 

Yderligere information: http://diku.dk/begivenhedsmappe/begivenheder-2018/datahistorisk-foredrag-ved-tom-haigh/

11. December: Celebration of the 50th Anniversary of the SIMULA 67 Programming Language

indsendt 8. mar. 2018 01.19 af Jacob Nørbjerg


SIMULA 67, the first Object-Oriented Programming Language, was invented in Oslo in 1967. 50 years ago!
SIMULA 67 introduced Object-Oriented Programming (OOP) as we know it today, including the important concepts of objects, classes, inheritance, and much more. As such, the birth of SIMULA 67 was also the birth of OOP.

Dansk Selskab for Datalogi, Ingeniørforeningen, IDA, and  Dansk Datahistorisk Forening invites you to celebrate the event with a series of talks and a poster exhibition about the language and its influence in the past as well as today.

Time: Monday 11th December 1630
Place: Lille UP1, Universitetsparken 1, 2100 København Ø

Speakers:
The following speakers are confirmed so far:
Professor Boris Magnusson, University of Lund, an early implementor of Simula.
Associate professor Mads Rosendahl, Roskilde University. SIMULA was taught at Roskilde University for about 20 years.
Ole Lehrmann Madsen, professor, Aarhus University, CEO, The Alexandra Institute, co-inventor of the Beta Language. which followed up on Simula 67.

Moderator:
Professor Eric Jul, University of Oslo, co-inventor of the Emerald OOP Language; taught Simula 67 at DIKU in the 1970'ies.

Dansk Selskab for Datalogi, Ingeniørforeningen, IDA, and  Dansk Datahistorisk Forening host a reception after the talks.

Participation is free but we ask you to please register with your membership organization to support our planning. Members of Dansk Selskab for Datalogi can register at this doodle:

https://doodle.com/poll/bxvbpqkgt3r8tt96

The Robots are Here, More to Come: What's Next Manager?

indsendt 21. feb. 2018 06.23 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 2. mar. 2018 03.01 ]

Kim Normann Andersen, professor, Department of Digitalization, CBS
Time: 7. March 2018, 16:30 - 18:00
Place: Copenhagen Business School,
Department of Digitalization, room 5.23
Howitzvej 60

Use the main entrance (north side of the building). Go to the 5th floor and knock on the door.

Abstract. While robot use is increasingly driven by expectations of a radical shift in automation and possible new service tasks, empirical knowledge about the interplay with physical work processes and how key stakeholders describe and react towards robots is sparse.. This talk presents preliminary findings from a study on how managers, workers, and citizen make sense of robots, and how robots are appropriated to fit the purpose and context of end-users. Also, findings from experiments on how workers respond to robot managers are presented.

Kim Normann Andersen is Professor at Department of Digitalization, CBS. He is study program director for the business IT-programs at CBS and was founder of the ebusiness program at ITU (ITH).

Please register to the talk by March 5 on this doodle:

https://doodle.com/poll/97nzg64kpsittaz8


22. marts 2018 Dobbeltforedrag: Komplekse computere og komplekse øl

indsendt 11. feb. 2018 11.58 af Jacob Nørbjerg   [ opdateret 22. mar. 2018 02.10 ]

Foredragsholder: Professor Brian Vinter, Head of HPC/UCPH

Tid: 22. marts 2018 kl 16.
Sted: Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 19, 2100  København Ø
Adgang: døren vil være låst, følg instruktionen på døren.

TILMELDING (OBLIGATORISK) senest 19. marts kl 12:00:

 
https://doodle.com/poll/e5979cfqz2k6u9v9


DSfD indbyder til et dobbeltforedrag på Niels Bohr Institutet.

Brian Vinter vil først fortælle om brugen af supercomputere og derefter et foredrag om øl med tilhørende ølsmagning.

Tilmelding til foredraget er nødvendig, da antallet af pladser er begrænset og da ølindkøbet skal afstemmes med antallet af tilmeldte.

Foredragene bliver på engelsk.Programmering af stadigt større og mere komplekse supercomputere

 

Beregningsdrevet forskning oplever et voldsomt løft ved at supercomputere bliver stadigt større og man kan derfor simulere med stadigt større opløsning eller over længere tid. Samtidigt med at computerne bliver større bliver de stadigt vanskeligere at programmere og det ventes at den første computer der leverer en exaflops vil anvende mere end 100M processor-kerner. Alene udfordringen i at skrive programmer der kører parallelt på millioner af processorer er voldsom, hvis man dertil ligger udfordringer med at optimere hukommelsestilgang og I/O flow bliver opgaven så uoverskuelig at de fleste forskere vil opgive at skrive egne programmer til disse maskiner.

Foredraget vil introducere udfordringerne i og fremtiden for supercomputere, og vil derefter gå videre til at introducere projektet Bohrium ( www.bh107.org ) som er en just-in-time compiler der udvikles i eScience gruppen på Niels Bohr Instituttet, hvis formål er at gøre det muligt for forskere at skrive deres programmer i et høj-produktivitets sprog, typisk Python, og så kunne afvikle dem på supercomputere.

 

 

Indtagelse af stadigt stærkere og mere komplekse øl

 

Tiden hvor en øl aldrig kunne være andet end en pilsner er for længst passeret og alle supermarkeder har i dag et rimeligt udvalg af de mest populære alternativer til pilsneren. I denne ølsmagning vil vi prøve at kommer lidt længere ud i alternative øl. Der vil være en forklaring på øltyper og brygmetoder og anekdoter fra øllets verden.


1-10 of 43