Dansk Selskab for Datalogi

Om aktiviteterne:

  • 12. juni 2018: Generalforsamling

    Referatet fra generalforsamlingen findes her: Generalforsamlinger.


Sådan bliver du medlem

Indmeldelse sker ved indbetaling af kr. 150/60/30 for henholdvis ordinære medlemmer, studerende og pensionister til Dansk Selskab for Datalogi: Danske Bank konto 1551 3125440 og sende en mail til kassereren med dit navn og adresse.

Kontakt

datalogi@datalogi.dk