Dansk Selskab for Datalogi

Om aktiviteterne:

 • Specialeprisen for 2018 blev tildelt Niklas Heim, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet for afhandlingen med titlen: "Automated Anomaly Detection In Chaotic Time Series: A Reservoir Computing Approach".
  (Link til omtale i Medlemsbladet maj 2019)
 • Generalforsamling holdes torsdag 13/6 kl. 16 i Store Auditorium (DIKU), Universitetsparken 3, 2100 København Ø.
  Se indkaldelse og dagsorden under arrangementer.

 • Hvad går der galt i store, offentlige  IT-projekter?
  v/ Professor Søren Lauesen IT-Universitetet
  Foredraget afholdes ca. kl. 17 i forbindelse med generalforsamlingen


Sådan bliver du medlem

Indmeldelse sker ved indbetaling af kr. 150/60/30 for henholdvis ordinære medlemmer, studerende og pensionister til Dansk Selskab for Datalogi: Danske Bank konto 1551 3125440 og sende en mail til kassereren med dit navn og adresse.

Kontakt

datalogi@datalogi.dk