Αριθμός 5 Ημερομηνία 20/10/2015 Θέμα : « Aνάθεση υπερωριακής διδακτικής υπηρεσίας »

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2015, 1:31 π.μ. από το χρήστη Ioannis Andriopoulos

αποφάσισε ομόφωνα:

Λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού αναθέτει υπερωριακή διδακτική υπηρεσία στους:

  1. Ελένη Κοκμοτού, 4 ώρες εβδομαδιαίως

  2. Ευάγγελο Καρρά 3 ώρες

  3. Γιώργο Σουρούνη 3 ώρες και

  4. Σιμόνη Παλιεράκη 2 ώρες.


ċ
Ioannis Andriopoulos,
14 Δεκ 2015, 1:31 π.μ.
Comments