Αριθμός 3 Ημερομηνία 09/09/2015 Θέμα :« Προγραμματισμός διδακτικού έργου »

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2015, 1:28 π.μ. από το χρήστη Ioannis Andriopoulos

αποφάσισε ομόφωνα:


1. Τον προγραμματισμό για το πρώτο τρίμηνο του διδακτικού έτους όσον αφορά την διδακτέα ύλη και τι εκπαιδευτικές επισκέψεις.


2. Αναγνώσθηκε ο προγραμματισμό διδακτέας ύλης -όπως ακολουθεί στο παράρτημα- και εγκρίθηκε.


3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις τριμήνου:

- Ελαιουργείο Βιράν Επισκοπής: Δ' και Ε' τάξεις

- Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου: Β' και Γ' τάξεις

- Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου: Δ' και Ε' τάξεις

- Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου: Δ' και Ε' τάξεις

- Φαράγγι Μύλων: Όλο το σχολείο

- Αρκάδι: Γ' και ΣΤ' τάξεις, στο πλαίσιο του εορτασμού του Ολοκαυτώματος.

- Σχολικό- Λαογραφικό Μουσείο Αμνάτου: Α' και Β' τάξεις

- Χρωμοναστήρι -Στρατιωτικό Μουσείο και παλιός Μύλος: Α' και Β' τάξεις

- Παναγία Λατζιμά: Α' και ΣΤ' τάξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος υιοθέτησης των μικρών από τους μεγάλους μαθητές του σχολείου.

- Ειδικό σχολείο Ρεθύμνου και Ίδρυμα “Αγάπη”: Α' τάξη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας παιδιών με ειδικές ανάγκες (04/12)

- ΚΑΠΗ Περιβολίων: όσες τάξεις επιθυμούν για τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες μένουν να καθορισθούν μετά από συνεννοήσεις με τους αρμόδιους.


4. Σχολικές γιορτές

Μία τάξη -επικουρούμενη εθελοντικά από τις υπόλοιπες-, με επικεφαλής τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα είναι υπεύθυνη για κάθε μια από τις σχολικές γιορτές, ως ακολούθως:

- 28η Οκτωβρίου: Δ' τάξη, κα Κοκμοτού.

- Αρκάδι: Γ' τάξη, κος Καρράς

- Πολυτεχνείο: Ε' τάξη, κα Παλιεράκη

- Χριστούγεννα: Α' τάξη, κα Γαβαλά

- Απόκριες: κα Πανδή

- 25η Μαρτίου, ΣΤ' τάξη

- Μάχη της Κρήτης: Β' τάξη, κα Γκογεράκη

Ειδικά για την γιορτή της λήξης του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για να αποφασισθούν τα της πραγματοποίησής της.


5. Παρουσία εκπαιδευτικών και τμημάτων μαθητών σε δοξολογίες στον τοπικό ναό

- 28η Οκτωβρίου: Οι κκ. Παλιεράκη, Καρράς και Ανδριόπουλος

-25η Μαρτίου: Οι κ. Κοκμοτού μαζί με τους εκπαιδευτικούς των Β' και ΣΤ' τάξεων.


6. Εκπαιδευτικά προγράμματα

- Α' και Β' τάξεις: «Υγεία και διατροφή». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Άντια Γαβαλά, Κατερίνα Πανδή και Μαρία Γκογεράκη (ή ο/η εκπαιδευτικός που θα την αντικαταστήσει)

Διάρκεια Προγράμματος: Ετήσια

- Γ' τάξη: «Κυκλοφοριακή αγωγή». Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Ευάγγελος Καρράς

Διάρκεια προγράμματος: Τριμηνιαία

- Δ' τάξη: «Ελιά και ελαιόλαδο». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Κοκμοτού

Διάρκεια προγράμματος: Τριμηνιαίο

- Ε' Τάξη: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων» Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σιμόνη Παλιεράκη, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.

Διάρκεια προγράμματος: Ετήσιο

- Ε' τάξη: «Επαγγελματικός προσανατολισμός – Μαθαίνω τα επαγγέλματα» Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σιμόνη Παλιεράκη.

Διάρκεια προγράμματος: Ετήσιο

- Ε' και ΣΤ' τάξεις: «Αδελφοποίηση-Συνεργασία με γερμανικό σχολείο». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σιμόνη Παλιεράκη.

Διάρκεια προγράμματος: Ετήσιο

- Α' και ΣΤ' τάξεις: «Υιοθεσία των μικρών απ' τους μεγάλους μαθητές του σχολείου μας». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κατερίνα Πανδή.

Διάρκεια προγράμματος: Ετήσιο

- ΣΤ' τάξη: «Η τέχνη το σχολείο». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ο δάσκαλος της ΣΤ' τάξης και Γιάννης Ανδριόπουλος.

Διάρκεια προγράμματος: Ετήσιο

Σημείωση:

Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των στόχων, σκοπών, χρονοδιαγραμμάτων και δράσεων θα πρέπει να παρουσιασθούν στον Σύλλογο γραπτά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.


5. Ολοήμερα projects ή δράσεις με αφορμή παγκόσμιες ημέρες: (1ο τρίμηνο)

- 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του παιδιού. Οι δράσεις θα αποφασισθούν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου.

- 3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι δράσεις θα αποφασισθούν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου.

- 10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Ολοήμερο project, του οποίου το περιεχόμενο θα αποφασισθεί σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου.

- 31 Οκτωβρίου: Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Προαιρετικά, θα χρησιμοποιηθεί σαν αφορμή για όσες τάξεις θέλουν να κάνουν κοινό κουμπαρά.


Εκτός των παραπάνω, ο Σύλλογος αποφάσισε ομόφωνα να γίνει κοινή πρώτη ενημέρωση γονέων για όλο το σχολείο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Η κοινή ενημέρωση θα ακολουθηθεί από ενημέρωση των τάξεων.

Αποφασίσθηκε, εξ άλλου, κάθε εκπαιδευτικός να ορίσει μία ημέρα και ώρα της εβδομάδας για επικοινωνία με τους γονείς.


ċ
Ioannis Andriopoulos,
14 Δεκ 2015, 1:28 π.μ.
Comments