Αριθμός 2 Ημερομηνία 04/09/2015

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2015, 1:23 π.μ. από το χρήστη Ioannis Andriopoulos

Θέμα : « Ορισμός αναπληρώτριας διευθύντριας και άλλα θέματα »


Στον Άγιο Νικόλαο Ρεθύμνου και στο γραφείο του 6/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, σήμερα 04/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00' ο Σύλλογος δασκάλων, αποτελούμενος από τους κ.κ.

 1. Γιάννη Ανδριόπουλο, Διευθυντή

 2. Ελένη Κοκμοτού

 3. Ευάγγελο Καρρά

 4. Σιμόνη Παλιεράκη

 5. Άντια Γαβαλά

 6. Κατερίνα Πανδή

 7. Μαρία Γκογεράκη

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τον ορισμό αναπληρώτριας διευθύντριας της σχολικής μονάδας και άλλα θέματα. Μετά από διεξοδική συζήτηση,

αποφάσισε ομόφωνα:


 1. Τον ορισμό κατ' αρχαιότητα και όπως ο νόμος ορίζει της κας Ελένης Κοκμοτού ως αναπληρώτριας διευθύντριας της σχολικής μονάδας.

 2. Μετά από ενημέρωση για τις εργασίες συντήρησης του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Σύλλογος αποφάσισε επίσης:

  α. Την επανάληψη αίτησης στον Δήμο για απεντόμωση και μυοκτονία.

  β. Την επισκευή της πινακίδας του σχολείου.

  γ. Την αίτηση για επτά κάδους απορριμάτων και επτά ανακύκλωσης από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

  δ. Την ανάθεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του εργαστηρίου Η/Υ σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο.

  ε. Την αίτηση στον Δήμο για περισσότερα χρώματα και το βάψιμο των αιθουσών 1 και 3, καθώς και του κλιμακοστασίου.

  στ. Την φύτευση μιας χαρουπιάς στο πίσω μέρος της αυλής.

  ζ. Την στήριξη τριών σωμάτων θέρμανσης.

  η. Την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για την μετατροπή της αίθουσας ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναρρωτήριο σε περίπτωση ανάγκης.

  θ. Την καλύτερη αποθήκευση υλικών και εργαλείων.

  ι. Την διαγράμμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στην αυλή.

  ια. Την επισκευή των πάγκων της αυλής.

 3. Την μεταφορά της διανομής βιβλίων για την Δευτέρα, 14/09/2015 αντί της προηγούμενης Παρασκευής, με το σκεπτικό ότι η πλαιοψηφία των μαθητών δεν κρατά συνήθως τσάντα την ημέρα του αγιασμού, πράγμα το οποίο καθιστά την μεταφορά των βιβλίων προβληματική.

 4. Την διανομή ατομικών δελτίων υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) την Παρασκευή, 11/09/2015 στους γονείς των μαθητών των Α' και Δ' τάξεων.

 5. Σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της πρώτης εβδομάδας και με δεδομένο ότι υπάρχουν λειτουργικά κενά στην έκτη τάξη και το απογευματινό τμήμα, ο Σύλλογος αποφάσισε:

  α. Να μην λειτουργήσει το απογευματινό τμήμα του ολοήμερου μέχρι να διορισθεί εκπαιδευτικός που θα το επανδρώσει.

  β. Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας να περιορισθεί στις πέντε ώρες διδασκαλίας για όλες τις ημέρες.

 6. Την παρακολούθηση των σχετικών με τον διορισμό εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης εξελίξεων και την ενεργοποίηση του προγράμματος ATLAS εάν παραστεί ανάγκη.

 7. Την πραγματοποίηση σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εισηγητή ένα εκ των μελών του Συλλόγου κάθε φορά. Όλοι οι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν ένα θέμα της επιλογής τους εντός του πρώτου τριμήνου.

 8. Τον σχεδιασμό και την σύνθεση του βασικού κανονισμού του σχολείου.

 9. Την ενημέρωση των γονέων για τις επιτρεπόμενες τροφές στο σχολείο.

 10. Την χρήση τετραδίου επικοινωνίας για όλες τις τάξεις.

 11. Να συγκαλέσει εκ νέου συνεδρίαση του Συλλόγου για την Τετάρτη, 09/09/2015 με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό διδακτικού έργου για το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2015-2016.

ċ
Ioannis Andriopoulos,
14 Δεκ 2015, 1:23 π.μ.
Comments