PL3242: Kaji Selidik Bahasa Melayu

1. cara penulisan rujukan gaya APA

laman web panduan menulis rujukan;

http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/

2.  rujukan cara menulis tinjauan literatur dilampirkan
Ċ
Dr. Yahya Othman,
Sep 13, 2009, 6:40 PM
Ċ
Dr. Yahya Othman,
Sep 13, 2009, 6:40 PM
Comments